ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 28976
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Celastrus paniculatus Willd.
Family name

ชื่อวงศ์

Celastraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Ma taek
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 28976
Collected date

วันที่เก็บ

31 Aug 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

113    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12 Celastrus paniculatus Willd. W. Nanakorn et al. 12
2. 3266 Celastrus paniculatus Willd. W. Nanakorn et al. 3266
3. 3316 Celastrus paniculatus Willd. W. Nanakorn et al. 3316
4. 3908 Celastrus paniculatus Willd. W. Nanakorn et al. 3908
5. 4358 Celastrus paniculatus Willd. W. Nanakorn et al. 4358
6. 4768 Celastrus paniculatus Willd. W. Nanakorn et al. 4768
7. 4797 Celastrus paniculatus Willd. W. Nanakorn et al. 4797
8. 5052 Celastrus paniculatus Willd. W. Nanakorn et al. 5052
9. 9194 Celastrus paniculatus Willd. W. Nanakorn et al. 9194
10. 9635 Celastrus paniculatus Willd. W. Nanakorn et al. 9635
11. 10924 Celastrus paniculatus Willd. Sucheera s.n.
12. 10927 Celastrus paniculatus Willd. Sucheera s.n.
13. 11952 Celastrus paniculatus Willd. Serm 16
14. 12917 Celastrus paniculatus Willd. P. Srisanga 447
15. 14276 Celastrus paniculatus Willd. M. Norsaengsri 847
16. 14522 Celastrus paniculatus Willd. S. Watthana 311
17. 16161 Celastrus paniculatus Willd. N. Drechsler, C. Schloz 21
18. 17546 Celastrus paniculatus Willd. W. Boonchai 46
19. 24588 Celastrus paniculatus Willd. W. Nanakorn et al. 24588
20. 25021 Celastrus paniculatus Willd. C. Glamwaewwong 971
21. 25815 Celastrus paniculatus Willd. Bot. KU 2006 12
22. 27400 Celastrus paniculatus Willd. P. Kumphet s.n.
23. 36016 Celastrus paniculatus Willd. Jatupol K. 08 357
24. 36026 Celastrus paniculatus Willd. Jatupol K. 08 367
25. 37720 Celastrus paniculatus Willd. J.F. Maxwell 06 666
26. 40316 Celastrus paniculatus Willd. C. Maknoi 2688
27. 41640 Celastrus paniculatus Willd. S. Chongko 697
28. 42240 Celastrus paniculatus Willd. Wang Hong 7219
29. 46555 Celastrus paniculatus Willd. M. Norsaengsri 3526
30. 52708 Celastrus paniculatus Willd. C. Maknoi 2877
31. 52718 Celastrus paniculatus Willd. C. Maknoi 2887
32. 52861 Celastrus paniculatus Willd. Yin-Jiangtao 1791
33. 52888 Celastrus paniculatus Willd. Yin-Jiangtao 1769
34. 61497 Celastrus paniculatus Willd. Ling Shein Mang 87613
35. 61887 Celastrus paniculatus Willd. Ling Shein Mang 87294
36. 62304 Celastrus paniculatus Willd. Romklao Botanical Garden 2555 591
37. 62368 Celastrus paniculatus Willd. Romklao Botanical Garden 2554 308
38. 63138 Celastrus paniculatus Willd. Li-Jianwu 830
39. 63705 Celastrus paniculatus Willd. M. Norsaengsri 3705
40. 63878 Celastrus paniculatus Willd. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9896
41. 64574 Celastrus paniculatus Willd. W. Pongamornkul 3123
42. 64353 Celastrus paniculatus Willd. W. Pongamornkul 2902
43. 66056 Celastrus paniculatus Willd. K. Srithi 460
44. 66202 Celastrus paniculatus Willd. W. Pongamornkul 3235
45. 66223 Celastrus paniculatus Willd. W. Pongamornkul 3261
46. 67091 Celastrus paniculatus Willd. W. Pongamornkul 3673
47. 67994 Celastrus paniculatus Willd. C. Lakoet 375
48. 68607 Celastrus paniculatus Willd. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2971
49. 69514 Celastrus paniculatus Willd. Zhou-Shishun 7166
50. 69571 Celastrus paniculatus Willd. Zhou-Shishun 7046
51. 69573 Celastrus paniculatus Willd. Zhou-Shishun 7048
52. 69749 Celastrus paniculatus Willd. Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Hong Mang 53509
53. 70670 Celastrus paniculatus Willd. Than Than Aye, Khin Myi Htwe 21438
54. 71322 Celastrus paniculatus Willd. W. Pongamornkul 3762
55. 73052 Celastrus paniculatus Willd. M. Norsaengsri 11219
56. 74134 Celastrus paniculatus Willd. Zhou-Shishun 7333
57. 74604 Celastrus paniculatus Willd. Zhou-Shishun 7206
58. 75296 Celastrus paniculatus Willd. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94974
59. 75471 Celastrus paniculatus Willd. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95312
60. 79148 Celastrus paniculatus Willd. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 343
61. 81380 Celastrus paniculatus Willd. M. Norsaengsri 12175
62. 83124 Celastrus paniculatus Willd. W. Pongamornkul 4659
63. 83154 Celastrus paniculatus Willd. W. Pongamornkul 4690
64. 83602 Celastrus paniculatus Willd. S. Bunma s.n.
65. 83603 Celastrus paniculatus Willd. S. Bunma s.n.
66. 84982 Celastrus paniculatus Willd. S. Watthana 4097
67. 85748 Celastrus paniculatus Willd. W. Pongamornkul et al. 5088
68. 86960 Celastrus paniculatus Willd. C. Glamwaewwong 58 253
69. 87403 Celastrus paniculatus Willd. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 245
70. 87850 Celastrus paniculatus Willd. R. Suksathan 2016111 2
71. 90728 Celastrus paniculatus Willd. N. Muangyen 990
72. 92700 Celastrus paniculatus Willd. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 91
73. 93442 Celastrus paniculatus Willd. S. Daoh 4
74. 104496 Celastrus paniculatus Willd. W. Pongamornkul 6273
75. 105795 Celastrus paniculatus Willd. Pimsiri PN 69
76. 107053 Celastrus paniculatus Willd. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 765
77. 108678 Celastrus paniculatus Willd. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5282
78. 109779 Celastrus paniculatus Willd. TLBG 34
79. 110117 Celastrus paniculatus Willd. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 990
80. 110945 Celastrus paniculatus Willd. K. Kertsawang 4515
81. 111048 Celastrus paniculatus Willd. K. Kertsawang 4617
82. 111209 Celastrus paniculatus Willd. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 157
83. 111799 Celastrus paniculatus Willd. P. Panyadee 137
84. 111800 Celastrus paniculatus Willd. P. Panyadee 138
85. 111801 Celastrus paniculatus Willd. P. Panyadee 139
86. 111802 Celastrus paniculatus Willd. P. Panyadee 140
87. 114520 Celastrus paniculatus Willd. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4858
88. 115130 Celastrus paniculatus Willd. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 665
89. 116001 Celastrus paniculatus Willd. K. Wangwasit 180911 22
90. 117366 Celastrus paniculatus Willd. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 952
91. 117685 Celastrus paniculatus Willd. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 55
92. 117756 Celastrus paniculatus Willd. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 126
93. 121231 Celastrus paniculatus Willd. N. Boonruang 292
94. 121681 Celastrus paniculatus Willd. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1742
95. 123535 Celastrus paniculatus Willd. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 73
96. 123686 Celastrus paniculatus Willd. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 223
97. 125321 Celastrus paniculatus Willd. W. Pongamornkul 7064
98. 125465 Celastrus paniculatus Willd. S. Rakarcha, W. Thammarong, W. Khattiyot 590
99. 125614 Celastrus paniculatus Willd. N. Muangyen 3694
100. 131871 Celastrus paniculatus Willd. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 60
101. 132546 Celastrus paniculatus Willd. W. Pongamornkul 7484
102. 133024 Celastrus paniculatus Willd. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2988
103. 134716 Celastrus paniculatus Willd. T. Choopan et al. 2020 140
104. 134871 Celastrus paniculatus Willd. T. Choopan et al. 2020 403
105. 135024 Celastrus paniculatus Willd. T. Choopan et al. 2020 571
106. 136731 Celastrus paniculatus Willd. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103483
107. 137622 Celastrus paniculatus Willd. K. Inthamma 1206
108. 137775 Celastrus paniculatus Willd. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1359
109. 138374 Celastrus paniculatus Willd. K. Inthamma 1650
110. 139484 Celastrus paniculatus Willd. T. Choopan et al. 2021 127
111. 140350 Celastrus paniculatus Willd. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100056
112. 140351 Celastrus paniculatus Willd. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100082
113. 140352 Celastrus paniculatus Willd. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100159

ปิด

QR code