ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 29217
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ophiopogon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASPARAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 2216
Collected date

วันที่เก็บ

10 Feb 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in dry evergreen forest. Flowers green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chanthaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

136    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4568 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 4568
2. 4749 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 4749
3. 4909 Ophiopogon sp. S. Watthana & M. Norsaengsri 79
4. 6619 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 6619
5. 8265 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 8265
6. 9301 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 9301
7. 9328 Ophiopogon sp. W. Nanakorn et al. 9328
8. 11498 Ophiopogon sp. P. Suksathan 1108
9. 14070 Ophiopogon sp. Kanchana & Pattaraporn 10
10. 14596 Ophiopogon sp. P. Srisanga 808
11. 14665 Ophiopogon sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 877
12. 15241 Ophiopogon sp. P. Srisanga 956
13. 15414 Ophiopogon sp. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 606
14. 17631 Ophiopogon sp. P. Srisanga 1410
15. 18138 Ophiopogon sp. P. Srisanga 1691
16. 18538 Ophiopogon sp. P. Suksathan 2865
17. 19437 Ophiopogon sp. P. Suksathan 2685
18. 20973 Ophiopogon sp. P. Srisanga 1985
19. 21238 Ophiopogon sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2112
20. 25978 Ophiopogon sp. P. Suksathan 3634
21. 27636 Ophiopogon sp. C. Maknoi 822
22. 29881 Ophiopogon sp. C. Maknoi 1473
23. 30072 Ophiopogon sp. S. Watthana 2343
24. 30120 Ophiopogon sp. S. Watthana 2391
25. 30281 Ophiopogon sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1236
26. 30603 Ophiopogon sp. P. Suksathan 4223
27. 31102 Ophiopogon sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2777
28. 31136 Ophiopogon sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2811
29. 31159 Ophiopogon sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2834
30. 31846 Ophiopogon sp. C. Maknoi 1569
31. 35907 Ophiopogon sp. Jatupol K. 08-248
32. 36003 Ophiopogon sp. Jatupol K. 08-344
33. 36630 Ophiopogon sp. C. Maknoi 1950
34. 36713 Ophiopogon sp. P. Suksathan 4457
35. 36714 Ophiopogon sp. P. Suksathan 4458
36. 38431 Ophiopogon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2203
37. 38454 Ophiopogon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2226
38. 38557 Ophiopogon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2329
39. 38783 Ophiopogon sp. C. Maknoi 2453
40. 40389 Ophiopogon sp. C. Maknoi 2760
41. 40782 Ophiopogon sp. S. Watthana 3193
42. 42714 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6178
43. 44525 Ophiopogon sp. Zhou Shi-shun 3221
44. 47004 Ophiopogon sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 225
45. 47008 Ophiopogon sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 229
46. 47391 Ophiopogon sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 62
47. 49146 Ophiopogon sp. K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh & A. Chintayungkun T-8412
48. 49213 Ophiopogon sp. T. Shimizu, M. Hutoh & D. Chaiglom T-8876
49. 50258 Ophiopogon sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52568
50. 50366 Ophiopogon sp. Shunsuke Tsugaru T-61764
51. 50435 Ophiopogon sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60770
52. 50529 Ophiopogon sp. Li-Jianwu Cx00152
53. 51474 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7544
54. 51522 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1195
55. 51548 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1221
56. 51583 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1256
57. 51888 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7943
58. 52166 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1408
59. 52229 Ophiopogon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1471
60. 52583 Ophiopogon sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1669
61. 53255 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7723
62. 54242 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8262
63. 54771 Ophiopogon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1764
64. 54814 Ophiopogon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1807
65. 55310 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8267
66. 56431 Ophiopogon sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051354
67. 58807 Ophiopogon sp. Zhou-Shishun 2938
68. 59617 Ophiopogon sp. T. Khambai 28
69. 59618 Ophiopogon sp. T. Khambai 29
70. 59777 Ophiopogon sp. C. Pitaksantipap 11
71. 60287 Ophiopogon sp. Zhou Shishun 3239
72. 60522 Ophiopogon sp. Ling Shein Man 088158
73. 60806 Ophiopogon sp. Ling Shein Man 088205
74. 61740 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086539
75. 61744 Ophiopogon sp. Ling Shein Man 087555
76. 63526 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6578
77. 63885 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9903
78. 65028 Ophiopogon sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6287
79. 68182 Ophiopogon sp. C. Maknoi 4287
80. 69153 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089214
81. 68888 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089535
82. 69103 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089373
83. 73134 Ophiopogon sp. M. Norsaengsri 11303
84. 75244 Ophiopogon sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2412
85. 75410 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095526
86. 76277 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094837
87. 76357 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094114
88. 76476 Ophiopogon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094241
89. 76580 Ophiopogon sp. C. Maknoi 7149
90. 79216 Ophiopogon sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-411
91. 84133 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 4919
92. 84900 Ophiopogon sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3980
93. 85670 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 5011
94. 86001 Ophiopogon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-005
95. 87674 Ophiopogon sp. Saensouk et al. 60
96. 93136 Ophiopogon sp. K. Souvannkhoumman & K. Phoutthavong KP 349
97. 94145 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 5845
98. 100728 Ophiopogon sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-331
99. 101146 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 6167
100. 101747 Ophiopogon sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 033
101. 105036 Ophiopogon sp. C. Maknoi 6225
102. 110342 Ophiopogon sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5459
103. 111644 Ophiopogon sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-167
104. 112930 Ophiopogon sp. K. Kertsawang 3768
105. 112932 Ophiopogon sp. K. Kertsawang 3770
106. 115196 Ophiopogon sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 731
107. 115609 Ophiopogon sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1501
108. 116951 Ophiopogon sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-143
109. 117622 Ophiopogon sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1714
110. 118176 Ophiopogon sp. N. Pan-in 136
111. 118177 Ophiopogon sp. N. Pan-in 137
112. 118523 Ophiopogon sp. K. Kertsawang 3829
113. 118567 Ophiopogon sp. K. Kertsawang 3873
114. 118904 Ophiopogon sp. K. Inthamma 482
115. 118967 Ophiopogon sp. K. Inthamma 554
116. 121973 Ophiopogon sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1308
117. 123785 Ophiopogon sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-322
118. 125547 Ophiopogon sp. N. Muangyen 3628
119. 125566 Ophiopogon sp. N. Muangyen 3646
120. 126641 Ophiopogon sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10003
121. 127010 Ophiopogon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1741
122. 128914 Ophiopogon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2353
123. 130913 Ophiopogon sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1186
124. 132377 Ophiopogon sp. W. Pongamornkul 7219
125. 132681 Ophiopogon sp. A. Nuammee 559
126. 132690 Ophiopogon sp. A. Nuammee 568
127. 133134 Ophiopogon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3098
128. 133508 Ophiopogon sp. Natdanai Pan-in V 292
129. 133670 Ophiopogon sp. Natdanai Pan-in V 455
130. 133946 Ophiopogon sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3466
131. 133948 Ophiopogon sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3468
132. 134589 Ophiopogon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3224
133. 136344 Ophiopogon sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 263
134. 136702 Ophiopogon sp. Michele Rodda, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Phyu Phyu Hnin 103272
135. 139275 Ophiopogon sp. Natdanai Pan-in 632
136. 139421 Ophiopogon sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 2000

ปิด

QR code