ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 269
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Toddalia asiatica (L.) Lam.
Family name

ชื่อวงศ์

Rutaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Khruea ngu hao
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 269
Collected date

วันที่เก็บ

13 Dec 1993
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

H.-J. Esser (M)
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in evergreen forest; stem with prickle spines. Leaves palmate with 2-3 foliate; leaflets glabrous, dentate at margin, ovate, with dotted gland. Flower in panicle, greenish color.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

89    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 789 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 789
2. 1369 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 1369
3. 5773 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 5773
4. 6672 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 6672
5. 7137 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 7137
6. 8729 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 8729
7. 9225 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 9225
8. 9309 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 9309
9. 9747 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 9747
10. 11725 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 11725
11. 15342 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul, S. Watthana, R. Panya 449
12. 15411 Toddalia asiatica (L.) Lam. S. Watthana, P. Suksathan, G. Argent 603
13. 17015 Toddalia asiatica (L.) Lam. P. Srisanga 1332
14. 18044 Toddalia asiatica (L.) Lam. P. Srisanga 1597
15. 19331 Toddalia asiatica (L.) Lam. M. Norsaengsri 1210
16. 22948 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Glamwaewwong 197
17. 23892 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 23892
18. 24553 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Glamwaewwong 768
19. 31632 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 1955
20. 33337 Toddalia asiatica (L.) Lam. Jatupol K. 07 118
21. 35040 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 1844
22. 35468 Toddalia asiatica (L.) Lam. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8290
23. 35669 Toddalia asiatica (L.) Lam. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8514
24. 35894 Toddalia asiatica (L.) Lam. Jatupol K. 08 235
25. 37466 Toddalia asiatica (L.) Lam. J.F. Maxwell 06 283
26. 38479 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, P. Srisanga 2251
27. 39092 Toddalia asiatica (L.) Lam. Jatupol K. 08 441
28. 47281 Toddalia asiatica (L.) Lam. Chusie KY 202
29. 48839 Toddalia asiatica (L.) Lam. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31552
30. 50137 Toddalia asiatica (L.) Lam. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32589
31. 50866 Toddalia asiatica (L.) Lam. S. Watthana 3598
32. 50916 Toddalia asiatica (L.) Lam. S. Watthana 3649
33. 52526 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1605
34. 53164 Toddalia asiatica (L.) Lam. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1454
35. 53632 Toddalia asiatica (L.) Lam. Yin-Jiangtao 1617
36. 59937 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2095
37. 60586 Toddalia asiatica (L.) Lam. Ling Shein Mang 88067
38. 61204 Toddalia asiatica (L.) Lam. Ling Shein Mang 87992
39. 61508 Toddalia asiatica (L.) Lam. Ling Shein Mang 87167
40. 62091 Toddalia asiatica (L.) Lam. D. Khrueasan MS 172
41. 63605 Toddalia asiatica (L.) Lam. M. Norsaengsri, P. Thongson 6681
42. 64424 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 2973
43. 65751 Toddalia asiatica (L.) Lam. M. Norsaengsri 10243
44. 65939 Toddalia asiatica (L.) Lam. K. Srithi 458
45. 66166 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 3200
46. 67048 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 3630
47. 70839 Toddalia asiatica (L.) Lam. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack, Lee VEU et al. 48
48. 72797 Toddalia asiatica (L.) Lam. M. Norsaengsri 10903
49. 73506 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Lakoet 666
50. 73632 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 4042
51. 73654 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 4064
52. 74251 Toddalia asiatica (L.) Lam. Zhou-Shishun 7396
53. 75117 Toddalia asiatica (L.) Lam. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2510
54. 78099 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 4444
55. 79241 Toddalia asiatica (L.) Lam. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 436
56. 80006 Toddalia asiatica (L.) Lam. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97746
57. 83074 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 4609
58. 84823 Toddalia asiatica (L.) Lam. K. Kertsawang 2309
59. 88136 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 5142
60. 89499 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 5599
61. 90470 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 392
62. 92576 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 5379
63. 93903 Toddalia asiatica (L.) Lam. T. Akiyama, N. Kuroiwa, K. Fujikawa, H. Sonoki, K.M.Htwe 30175
64. 94532 Toddalia asiatica (L.) Lam. N. Muangyen 1659
65. 95623 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 5984
66. 95783 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 6067
67. 95985 Toddalia asiatica (L.) Lam. P. Phaosrichai 383
68. 98243 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 123
69. 98351 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 231
70. 104206 Toddalia asiatica (L.) Lam. S. Kamonnate 732
71. 107472 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 246
72. 108355 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 6563
73. 108887 Toddalia asiatica (L.) Lam. C.M.Wang, C.Y.Li 4750
74. 108970 Toddalia asiatica (L.) Lam. C.M.Wang, H.H.Yang 6616
75. 109061 Toddalia asiatica (L.) Lam. C.M.Wang 8086
76. 109108 Toddalia asiatica (L.) Lam. C.M.Wang, C.H.Chen, S.Q.Yu, P.F.Lu 8022
77. 118855 Toddalia asiatica (L.) Lam. K. Inthamma 433
78. 120601 Toddalia asiatica (L.) Lam. N. Muangyen 2367
79. 125414 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 7157
80. 126344 Toddalia asiatica (L.) Lam. Than Than Aye, Khin Myi Htwe 21291
81. 129220 Toddalia asiatica (L.) Lam. Akharasit Bunsongthae 36
82. 131995 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 184
83. 132436 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 7278
84. 132561 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 7499
85. 137684 Toddalia asiatica (L.) Lam. K. Inthamma 1268
86. 141002 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 8167
87. 141614 Toddalia asiatica (L.) Lam. Suchanya Kantasa SK 119
88. 141868 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3854
89. 142367 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 8668

ปิด

QR code