ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 29572
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sterculia lanceolata Cav.
Family name

ชื่อวงศ์

Malvaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, M. Norsaengsri, S. Watthana 1307
Collected date

วันที่เก็บ

15 Mar 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Under shrub, 50 cm tall; flowers dark red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

82    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3872 Sterculia lanceolata Cav. W. Nanakorn et al. 3872
2. 6087 Sterculia lanceolata Cav. W. Nanakorn et al. 6087
3. 6279 Sterculia lanceolata Cav. W. Nanakorn et al. 6279
4. 13862 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 565
5. 16306 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 1163
6. 16653 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 1247
7. 18046 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 1599
8. 28463 Sterculia lanceolata Cav. NULL
9. 29936 Sterculia lanceolata Cav. K. Wangwasit, M. Norsaengsri, C. Lakoet 70322 14
10. 30214 Sterculia lanceolata Cav. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-3 90
11. 31169 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2844
12. 37122 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 2004
13. 36605 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 1925
14. 42691 Sterculia lanceolata Cav. Jatupol K. 10 517
15. 44569 Sterculia lanceolata Cav. P. Sidisunthorn, P. Tippayasri ST 1369
16. 44597 Sterculia lanceolata Cav. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 353
17. 44609 Sterculia lanceolata Cav. S. Gardner, S. Khumchompoo ST 2066
18. 46335 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 3329
19. 48621 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri, N. Tathana 7372
20. 51612 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, N. Romkham 1285
21. 51664 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, N. Romkham 1337
22. 51836 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri, N. Tathana 7891
23. 52759 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 2928
24. 54343 Sterculia lanceolata Cav. T. Yingkhachorn 20
25. 54979 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1895
26. 56414 Sterculia lanceolata Cav. S. Sang 360
27. 56905 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri, N. Tathana 9215
28. 58181 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri, N. Tathana 8713
29. 59607 Sterculia lanceolata Cav. T. Khambai 18
30. 59302 Sterculia lanceolata Cav. Li-Jianwu 242
31. 62472 Sterculia lanceolata Cav. Romklao Botanical Garden 2555 412
32. 65101 Sterculia lanceolata Cav. K. Srithi 240
33. 69683 Sterculia lanceolata Cav. V. Nguanchoo 251
34. 70482 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 3349
35. 71986 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 78
36. 74256 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 7401
37. 74286 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 7436
38. 74310 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 7386
39. 74830 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 8342
40. 74913 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 6559
41. 74976 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 6622
42. 77583 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 11512
43. 81096 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 7277
44. 81828 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 11862
45. 83738 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2765
46. 82235 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 12239
47. 82682 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 7583
48. 82996 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 12380
49. 85384 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8032
50. 85839 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 12492
51. 86473 Sterculia lanceolata Cav. W. Tanming 925
52. 88760 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8362
53. 88804 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8406
54. 88906 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8507
55. 89141 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 732
56. 90587 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 850
57. 91030 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 1040
58. 91171 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan, P. Tatiya 3611
59. 91812 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 1180
60. 96242 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4427
61. 96726 Sterculia lanceolata Cav. C. Glamwaewwong 60 242
62. 103996 Sterculia lanceolata Cav. Jatinya Pangkot 41
63. 114189 Sterculia lanceolata Cav. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 5
64. 115256 Sterculia lanceolata Cav. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 791
65. 115434 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 5280
66. 116379 Sterculia lanceolata Cav. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 3
67. 117036 Sterculia lanceolata Cav. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 229
68. 117681 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 51
69. 117843 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 213
70. 118734 Sterculia lanceolata Cav. N. Boonruang 83
71. 122970 Sterculia lanceolata Cav. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 441
72. 123837 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 374
73. 124797 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 3374
74. 129333 Sterculia lanceolata Cav. Akharasit Bunsongthae 191
75. 130964 Sterculia lanceolata Cav. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1237
76. 131443 Sterculia lanceolata Cav. Chusie Trisonthi BD 25
77. 133331 Sterculia lanceolata Cav. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1120
78. 137509 Sterculia lanceolata Cav. K. Inthamma 1017
79. 137763 Sterculia lanceolata Cav. K. Inthamma 1347
80. 138237 Sterculia lanceolata Cav. K. Inthamma 1513
81. 142762 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi et al. 5394
82. 142845 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi et al. 5821

ปิด

QR code