ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 29755
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barleria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 1076
Collected date

วันที่เก็บ

22 Aug 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

In dry evergreen forest. Flowers dark blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

18    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 29792 Barleria sp. C. Maknoi 1113
2. 35838 Barleria sp. C. Maknoi 1770
3. 36514 Barleria sp. C. Maknoi 1834
4. 42893 Barleria sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3468
5. 46259 Barleria sp. M. Norsaengsri 3275
6. 51323 Barleria sp. M. Norsaengsri 2771
7. 51329 Barleria sp. M. Norsaengsri 2777
8. 77593 Barleria sp. M. Norsaengsri 11522
9. 101346 Barleria sp. Jittiporn Thasaniyakorn s.n.
10. 109623 Barleria sp. Jittiporn Tassaniyakorn s.n.
11. 116205 Barleria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6857
12. 116268 Barleria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6920
13. 116728 Barleria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-351
14. 116738 Barleria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-361
15. 117313 Barleria sp. N. Muangyen 2580
16. 118326 Barleria sp. K. Inthamma 214
17. 120832 Barleria sp. N. Muangyen 2814
18. 120865 Barleria sp. N. Muangyen 2847

ปิด

QR code