ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 29888
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypoxis aurea Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

HYPOXIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 1480
Collected date

วันที่เก็บ

3 May 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

55    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11344 Hypoxis aurea Lour. Serm 85
2. 14486 Hypoxis aurea Lour. S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 275
3. 15689 Hypoxis aurea Lour. P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 999
4. 18272 Hypoxis aurea Lour. M. Norsaengsri 1044
5. 25670 Hypoxis aurea Lour. C. Maknoi 207
6. 27769 Hypoxis aurea Lour. C. Maknoi 351
7. 30467 Hypoxis aurea Lour. P. Suksathan 4187
8. 30872 Hypoxis aurea Lour. J.F. Maxwell 07-381
9. 34544 Hypoxis aurea Lour. P. Suksathan 4350
10. 43402 Hypoxis aurea Lour. D. Khrueasan MS353
11. 48688 Hypoxis aurea Lour. M. Norsaengsri s.n.
12. 56462 Hypoxis aurea Lour. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051202
13. 58779 Hypoxis aurea Lour. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9398
14. 66831 Hypoxis aurea Lour. M. Norsaengsri 10429
15. 67643 Hypoxis aurea Lour. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 910
16. 68944 Hypoxis aurea Lour. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089499
17. 69209 Hypoxis aurea Lour. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089297
18. 70637 Hypoxis aurea Lour. Kazumi Fujikawa, Nobuyuki Tsujita and Khin Myo Htwe 036006
19. 76041 Hypoxis aurea Lour. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094776
20. 77571 Hypoxis aurea Lour. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11048
21. 82885 Hypoxis aurea Lour. M. Norsaengsri 12269
22. 82976 Hypoxis aurea Lour. M. Norsaengsri 12360
23. 85091 Hypoxis aurea Lour. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3326
24. 85680 Hypoxis aurea Lour. W. Pongamornkul 5021
25. 85915 Hypoxis aurea Lour. M. Norsaengsri 12568
26. 90997 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 1007
27. 91039 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 1049
28. 91081 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 1091
29. 91782 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 1150
30. 96335 Hypoxis aurea Lour. Mahasarakham University 18
31. 104766 Hypoxis aurea Lour. C. Maknoi 5642
32. 105450 Hypoxis aurea Lour. C. Maknoi 6793
33. 110709 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 1916
34. 112642 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 2129
35. 112782 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 2269
36. 113383 Hypoxis aurea Lour. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-84
37. 113800 Hypoxis aurea Lour. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-050
38. 115135 Hypoxis aurea Lour. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 670
39. 115338 Hypoxis aurea Lour. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 873
40. 115558 Hypoxis aurea Lour. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1450
41. 115753 Hypoxis aurea Lour. Payungsak Tantipaiboonwong 1
42. 115808 Hypoxis aurea Lour. K. Wangwasit 180425-3
43. 117424 Hypoxis aurea Lour. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 1010
44. 117177 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 2444
45. 117191 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 2458
46. 121139 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 3121
47. 121717 Hypoxis aurea Lour. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1778
48. 123106 Hypoxis aurea Lour. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-100
49. 123506 Hypoxis aurea Lour. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-044
50. 124630 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 3207
51. 125976 Hypoxis aurea Lour. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9808
52. 126008 Hypoxis aurea Lour. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9856
53. 127866 Hypoxis aurea Lour. Natdanai Pan-in 242
54. 128498 Hypoxis aurea Lour. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2299
55. 128455 Hypoxis aurea Lour. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2256

ปิด

QR code