ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 30000
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Murdannia nudiflora (L.) Brenan
Family name

ชื่อวงศ์

COMMELINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Porkar 26
Collected date

วันที่เก็บ

11 Sep 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Annual herb, roots brown; sepals 3, pale light green; petals 3, and fertile filaments light blue; fertile stamens2, anthers blue, staminodes 3, anthers cream; filaments white to pale light cream; stigma and style white; flowers open in the afternoon; leaf blades dark green above, light green below.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 142 Murdannia nudiflora (L.) Brenan W. Nanakorn et al. 142
2. 1270 Murdannia nudiflora (L.) Brenan W. Nanakorn et al. 1270
3. 1416 Murdannia nudiflora (L.) Brenan W. Nanakorn et al. 1416
4. 1506 Murdannia nudiflora (L.) Brenan W. Nanakorn et al. 1506
5. 1540 Murdannia nudiflora (L.) Brenan W. Nanakorn et al. 1540
6. 1608 Murdannia nudiflora (L.) Brenan W. Nanakorn et al. 1608
7. 1648 Murdannia nudiflora (L.) Brenan W. Nanakorn et al. 1648
8. 2520 Murdannia nudiflora (L.) Brenan W. Nanakorn et al. 2520
9. 3509 Murdannia nudiflora (L.) Brenan W. Nanakorn et al. 3509
10. 12558 Murdannia nudiflora (L.) Brenan P. Srisanga 319
11. 18204 Murdannia nudiflora (L.) Brenan M. Norsaengsri 975
12. 19040 Murdannia nudiflora (L.) Brenan W. Nanakorn et al. 19040
13. 32071 Murdannia nudiflora (L.) Brenan Pranee Palee 1060
14. 35168 Murdannia nudiflora (L.) Brenan C. Maknoi 2396
15. 39187 Murdannia nudiflora (L.) Brenan M. Norsaengsri 4273
16. 39466 Murdannia nudiflora (L.) Brenan M. Norsaengsri 4552
17. 41478 Murdannia nudiflora (L.) Brenan P. Wessumritt & M. Norsaengsri 26
18. 63994 Murdannia nudiflora (L.) Brenan S. Sawangsawat & W. Boonchai 174
19. 75336 Murdannia nudiflora (L.) Brenan Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095030
20. 75857 Murdannia nudiflora (L.) Brenan Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095157
21. 76920 Murdannia nudiflora (L.) Brenan W. Tanming 694
22. 86512 Murdannia nudiflora (L.) Brenan W. Tanming 964
23. 88508 Murdannia nudiflora (L.) Brenan N. Muangyen 360
24. 103886 Murdannia nudiflora (L.) Brenan S. Kamonnate 683
25. 104194 Murdannia nudiflora (L.) Brenan S. Kamonnate 744
26. 104299 Murdannia nudiflora (L.) Brenan S. Kamonnate 865
27. 108679 Murdannia nudiflora (L.) Brenan W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5283
28. 110518 Murdannia nudiflora (L.) Brenan W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5634

ปิด

QR code