ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 30295
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1250
Collected date

วันที่เก็บ

18 Dec 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Soft violet-violet petal with brown hair.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

146    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8125 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 8125
2. 8848 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 8848
3. 12098 Argyreia sp. S. Sasrirat s.n.
4. 18978 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 18978
5. 19259 Argyreia sp. S. Watthana and M. Wongnak 970
6. 21688 Argyreia sp. S. Watthana 1480
7. 21689 Argyreia sp. S. Watthana ส1481
8. 31667 Argyreia sp. C. Maknoi 1042
9. 31780 Argyreia sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1187
10. 31795 Argyreia sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1202
11. 35799 Argyreia sp. C. Maknoi 1731
12. 38829 Argyreia sp. C. Maknoi 2499
13. 40292 Argyreia sp. C. Maknoi 2654
14. 40440 Argyreia sp. C. Maknoi 2811
15. 43385 Argyreia sp. D. Khrueasan MS681
16. 45253 Argyreia sp. Pooma, R., Phattarahirankanok, K., Sirimongkol 6269
17. 46904 Argyreia sp. M. Tanaros 377
18. 49270 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1370
19. 49271 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P. 1362
20. 49272 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P. 1359
21. 49273 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1366
22. 51192 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2798
23. 50334 Argyreia sp. Staples, G., S. Suddee, B. Bongcheewin 1416
24. 50922 Argyreia sp. S. Watthana 3655
25. 51327 Argyreia sp. M. Norsaengsri 2775
26. 51362 Argyreia sp. M. Norsaengsri 2810
27. 52706 Argyreia sp. C. Maknoi 2875
28. 52815 Argyreia sp. C. Maknoi 2984
29. 53492 Argyreia sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1521
30. 53648 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2843
31. 54045 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8229
32. 54339 Argyreia sp. T. Yingkhachorn 16
33. 54389 Argyreia sp. T. Yingkhachorn 70
34. 54392 Argyreia sp. T. Yingkhachorn 73
35. 55434 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8422
36. 55704 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8504
37. 56027 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8642
38. 57270 Argyreia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0168
39. 58143 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8676
40. 59616 Argyreia sp. T. Khambai 27
41. 62147 Argyreia sp. W. Boonchai & M. Norsaengsri 0151
42. 62353 Argyreia sp. Romklao Botanical Garden 0640/2555
43. 62453 Argyreia sp. Romklao Botanical Garden 0393/2554
44. 62828 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10040
45. 63893 Argyreia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9911
46. 63929 Argyreia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9948
47. 64345 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2894
48. 64450 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2999
49. 64478 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3027
50. 64576 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3125
51. 64579 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3128
52. 65630 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10120
53. 65686 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10176
54. 65703 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10194
55. 66321 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3361
56. 67461 Argyreia sp. M. Norsaengsri et al. 0031
57. 69025 Argyreia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 647
58. 68718 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10629
59. 68749 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10660
60. 71332 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3772
61. 71435 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3875
62. 72448 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095469
63. 72450 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095334
64. 72452 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095208
65. 72453 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095008
66. 72454 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094992
67. 72456 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094719
68. 72493 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094296
69. 73002 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10783
70. 73475 Argyreia sp. C. Lakoet 0635
71. 73500 Argyreia sp. C. Lakoet 0660
72. 73613 Argyreia sp. W. Pongamornkul 04023
73. 74851 Argyreia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10833
74. 75116 Argyreia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2508
75. 79354 Argyreia sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 4
76. 80328 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-143
77. 80221 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-37
78. 80230 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-46
79. 80289 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-105
80. 80312 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-128
81. 80403 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-218
82. 80504 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-319
83. 80849 Argyreia sp. K. Phoutthavong et al. 476
84. 83239 Argyreia sp. W. Pongamornkul 4774
85. 83244 Argyreia sp. W. Pongamornkul 4779
86. 83264 Argyreia sp. W. Pongamornkul 4799
87. 83670 Argyreia sp. S. Bunma s.n.
88. 83671 Argyreia sp. S. Bunma s.n.
89. 88602 Argyreia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 453
90. 88610 Argyreia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 461
91. 88771 Argyreia sp. C. Maknoi 8373
92. 88886 Argyreia sp. C. Maknoi 8487
93. 89140 Argyreia sp. N. Muangyen 731
94. 89315 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5415
95. 89382 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5482
96. 89441 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5541
97. 89448 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5548
98. 89458 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5558
99. 90326 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-249
100. 90479 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-401
101. 93450 Argyreia sp. S. Daoh 12
102. 93563 Argyreia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5746
103. 94224 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5924
104. 94998 Argyreia sp. B. Pantarod s.n.
105. 95964 Argyreia sp. P. Phaosrichai 362
106. 96568 Argyreia sp. C. Glamwaewwong 084/60
107. 97026 Argyreia sp. C. Maknoi 5466
108. 97476 Argyreia sp. C. Maknoi 5439
109. 98223 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-103
110. 98232 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-112
111. 98306 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-186
112. 98469 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-349
113. 100815 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-418
114. 104264 Argyreia sp. S. Kamonnate 828
115. 104961 Argyreia sp. C. Maknoi 6118
116. 105915 Argyreia sp. W. Pongamornkul 6391
117. 106267 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 723
118. 106876 Argyreia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 587
119. 110067 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 940
120. 110182 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1055
121. 111109 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-057
122. 111389 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-337
123. 111414 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-362
124. 111733 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-253
125. 113146 Argyreia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6750
126. 114820 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan, P.; Sangvirotjanapat, S. 1437
127. 114821 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan, P.; Sangvirotjanapat, S. 1438
128. 116295 Argyreia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6947
129. 116603 Argyreia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-226
130. 116611 Argyreia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-234
131. 118238 Argyreia sp. K. Inthamma 126
132. 118292 Argyreia sp. K. Inthamma 180
133. 120697 Argyreia sp. N. Muangyen 2679
134. 120797 Argyreia sp. N. Muangyen 2779
135. 120811 Argyreia sp. N. Muangyen 2793
136. 120895 Argyreia sp. N. Muangyen 2877
137. 121007 Argyreia sp. N. Muangyen 2989
138. 121484 Argyreia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1104
139. 125292 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7035
140. 124810 Argyreia sp. N. Muangyen 3387
141. 125102 Argyreia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 724
142. 125346 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7089
143. 126760 Argyreia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4001
144. 126868 Argyreia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4110
145. 129118 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2665
146. 129142 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2689

ปิด

QR code