ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 30188
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Phyllanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

NULL
Collected date

วันที่เก็บ

1 Jan 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Akha village.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

940
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

225    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2536 Phyllanthus sp. W. Nanakorn et al. 2536
2. 9644 Phyllanthus sp. W. Nanakorn et al. 9644
3. 11886 Phyllanthus sp. S. Sasrirat 91
4. 16265 Phyllanthus sp. P. Srisanga 1122
5. 20378 Phyllanthus sp. P. Thongson 123
6. 21478 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 1723
7. 25481 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 299
8. 27753 Phyllanthus sp. C. Maknoi 939
9. 28476 Phyllanthus sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 240805 8
10. 29691 Phyllanthus sp. C. Maknoi 970
11. 31001 Phyllanthus sp. K. Kertsawang 707
12. 29855 Phyllanthus sp. C. Maknoi 1448
13. 29882 Phyllanthus sp. C. Maknoi 1474
14. 30280 Phyllanthus sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1235
15. 31765 Phyllanthus sp. C. Maknoi, R. Pongsattayapipat 1172
16. 31969 Phyllanthus sp. C. Maknoi 1131
17. 35772 Phyllanthus sp. C. Maknoi 1704
18. 35919 Phyllanthus sp. Jatupol K. 08 260
19. 38251 Phyllanthus sp. P. Wessumritt 217
20. 41173 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 5876
21. 41177 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 5880
22. 41198 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5587
23. 41233 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5622
24. 42082 Phyllanthus sp. Zhou-Shishun 1093
25. 42704 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6167
26. 43389 Phyllanthus sp. D. Khrueasan MS 576
27. 46235 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 3238
28. 46416 Phyllanthus sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 58
29. 46468 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 2543
30. 46825 Phyllanthus sp. M. Tanaros 226
31. 46914 Phyllanthus sp. M. Tanaros 387
32. 47793 Phyllanthus sp. S. Sawangsawat 232
33. 47984 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 7152
34. 48206 Phyllanthus sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 10
35. 49114 Phyllanthus sp. S. Watthana 3374
36. 49949 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 6469
37. 50248 Phyllanthus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 52573
38. 50265 Phyllanthus sp. H. Takahashi T 63121
39. 50333 Phyllanthus sp. Staples, G., S. Suddee, B. Bongcheewin 1415
40. 52756 Phyllanthus sp. C. Maknoi 2925
41. 52450 Phyllanthus sp. Yin-Jiantao, Wang Hong, Shi-Xueqiang 1161
42. 53352 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8019
43. 53831 Phyllanthus sp. C. Maknoi 3112
44. 54519 Phyllanthus sp. KKU Staff. s.n.
45. 54525 Phyllanthus sp. P. Chantaranothai et al. 2003 108
46. 54541 Phyllanthus sp. P. Triboun 3046
47. 54935 Phyllanthus sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1848
48. 55060 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8362
49. 55080 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8382
50. 58505 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9540
51. 58575 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9610
52. 58616 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9651
53. 59726 Phyllanthus sp. S. Klongngern 21
54. 62329 Phyllanthus sp. Romklao Botanical Garden 2555 616
55. 62469 Phyllanthus sp. Romklao Botanical Garden 2555 409
56. 62686 Phyllanthus sp. P. Wessumritt, S. Sawangsawat 21
57. 63912 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9930
58. 64351 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 2900
59. 64361 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 2910
60. 64384 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 2933
61. 67370 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8193
62. 65725 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 10217
63. 66205 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 3243
64. 66227 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 3265
65. 66752 Phyllanthus sp. C. Maknoi 4246
66. 67101 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 3683
67. 67236 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 750
68. 67329 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8153
69. 67543 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 809
70. 67558 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 825
71. 67566 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 833
72. 67622 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 889
73. 67626 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 893
74. 67759 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 5817
75. 67921 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 10601
76. 70199 Phyllanthus sp. P. Wessumrit, S. Sawangsawat 145
77. 70494 Phyllanthus sp. C. Maknoi 3361
78. 71096 Phyllanthus sp. S. Watthana 3809
79. 72015 Phyllanthus sp. N. Muangyen 106
80. 73007 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 10788
81. 73040 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 11207
82. 74208 Phyllanthus sp. Zhou-Shishun 7516
83. 75138 Phyllanthus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2307
84. 75354 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95058
85. 75784 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94673
86. 75785 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94674
87. 75786 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94676
88. 77631 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 11555
89. 78974 Phyllanthus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 170
90. 81256 Phyllanthus sp. C. Maknoi 7438
91. 81914 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 11948
92. 83009 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 12393
93. 83890 Phyllanthus sp. S. Sawangsawat 604
94. 84695 Phyllanthus sp. K. Kertsawang 3476
95. 84862 Phyllanthus sp. S. Watthana, W. La-ongsri 3940
96. 85002 Phyllanthus sp. S. Watthana 3850
97. 85198 Phyllanthus sp. C. Maknoi 7846
98. 85398 Phyllanthus sp. C. Maknoi 8046
99. 85423 Phyllanthus sp. C. Maknoi 8071
100. 86212 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 216
101. 86497 Phyllanthus sp. W. Tanming 949
102. 86520 Phyllanthus sp. W. Tanming 972
103. 86827 Phyllanthus sp. C. Glamwaewwong 58 121
104. 86901 Phyllanthus sp. C. Glamwaewwong 58 194
105. 87037 Phyllanthus sp. C. Glamwaewwong 58 330
106. 88347 Phyllanthus sp. N. Muangyen 199
107. 88656 Phyllanthus sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 507
108. 88848 Phyllanthus sp. C. Maknoi 8449
109. 88867 Phyllanthus sp. C. Maknoi 8468
110. 89395 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 5495
111. 90421 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 343
112. 90446 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 368
113. 90496 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 418
114. 90508 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 430
115. 90939 Phyllanthus sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee, Pramote Triboun 5952
116. 92627 Phyllanthus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 18
117. 92675 Phyllanthus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 66
118. 93396 Phyllanthus sp. Alisa Narai 8
119. 93537 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5720
120. 94282 Phyllanthus sp. N. Muangyen 1410
121. 94475 Phyllanthus sp. N. Muangyen 1602
122. 95113 Phyllanthus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 152
123. 96376 Phyllanthus sp. Mahasarakham University 59
124. 97092 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai 476
125. 98166 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 46
126. 98341 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 221
127. 98364 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 244
128. 98431 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 311
129. 100878 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai 603
130. 101797 Phyllanthus sp. P. Panyadee, W. Pongamornkul 103
131. 103546 Phyllanthus sp. Kasan, Sarayut 7
132. 104155 Phyllanthus sp. S. Kamonnate 782
133. 104494 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 6271
134. 104539 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 6316
135. 105326 Phyllanthus sp. T. Khambai 232
136. 105629 Phyllanthus sp. C. Maknoi 7057
137. 106855 Phyllanthus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 566
138. 107437 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 206
139. 108372 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 6580
140. 108468 Phyllanthus sp. T. Choopan et al. 2018 78
141. 108537 Phyllanthus sp. T. Choopan et al. 2017 180
142. 108539 Phyllanthus sp. T. Choopan et al. 2017 18
143. 109790 Phyllanthus sp. TLBG 107
144. 111281 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 229
145. 112687 Phyllanthus sp. N. Muangyen 2174
146. 113098 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6703
147. 113102 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6707
148. 113116 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6721
149. 113352 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 53
150. 114672 Phyllanthus sp. Thitiporn Pingyot 195
151. 115216 Phyllanthus sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 751
152. 116486 Phyllanthus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 110
153. 116235 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6887
154. 117064 Phyllanthus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 257
155. 117515 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1607
156. 117550 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1642
157. 118901 Phyllanthus sp. K. Inthamma 479
158. 120509 Phyllanthus sp. W. Tanming SP 15
159. 120668 Phyllanthus sp. N. Muangyen 2651
160. 121038 Phyllanthus sp. N. Muangyen 3020
161. 121505 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1125
162. 121674 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1735
163. 121684 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1745
164. 121792 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1852
165. 122107 Phyllanthus sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1440
166. 122574 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1534
167. 123533 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 71
168. 123728 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 265
169. 123778 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 315
170. 123848 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 385
171. 125294 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7037
172. 124595 Phyllanthus sp. N. Muangyen 3172
173. 124737 Phyllanthus sp. N. Muangyen 3314
174. 125001 Phyllanthus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 623
175. 127244 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1879
176. 128439 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2240
177. 128073 Phyllanthus sp. K. Inthamma 926
178. 128264 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2065
179. 128266 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2067
180. 128423 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2224
181. 128522 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2323
182. 128603 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2043
183. 128749 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2189
184. 128893 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2332
185. 128981 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2420
186. 129378 Phyllanthus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4236
187. 129439 Phyllanthus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4297
188. 129516 Phyllanthus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4374
189. 130251 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2427
190. 130394 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2536
191. 130483 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2624
192. 132392 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7234
193. 132488 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7330
194. 132583 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7520
195. 132839 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7607
196. 133536 Phyllanthus sp. Natdanai Pan-in V 321
197. 133602 Phyllanthus sp. Natdanai Pan-in V 387
198. 133775 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7671
199. 134315 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2665
200. 134521 Phyllanthus sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3154
201. 136187 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 101
202. 135158 Phyllanthus sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3324
203. 135724 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7692
204. 135749 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7717
205. 135891 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7859
206. 136060 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 8022
207. 136106 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 20
208. 136121 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 35
209. 136122 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 36
210. 136134 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 48
211. 136598 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3623
212. 137558 Phyllanthus sp. K. Inthamma 1142
213. 137831 Phyllanthus sp. K. Inthamma 1415
214. 138161 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3055
215. 138188 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3082
216. 138250 Phyllanthus sp. K. Inthamma 1526
217. 138770 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3649
218. 140667 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100287
219. 140885 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 8049
220. 141055 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 8220
221. 141443 Phyllanthus sp. K. Inthamma KI 716
222. 141855 Phyllanthus sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3841
223. 142167 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6803
224. 142900 Phyllanthus sp. C. Maknoi et al. 5947
225. 143049 Phyllanthus sp. C. Maknoi et al. 6002

ปิด

QR code