ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 30533
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Albizia lebbeck (L.) Benth.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 09-76
Collected date

วันที่เก็บ

4 Mar 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous tree 16 m, dbh 54 cm; bark thickened, roughly cracked, grey; branchlets grey; inflorescence axes, leaf axes, calyx, corolla pale light green; midnerve of corolla lobes green; large central corolla white; anthers grey; filaments: upper 1/3 light green, lower 2/3 white, all fading yellowish; fragrant; leaves new; leaflet segments dark green above, light green below; pods dry, pods dry, collected on the ground.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 527 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Nanakorn et al. 527
2. 4273 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Nanakorn et al. 4273
3. 10759 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Nanakorn et al. 10759
4. 8404 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Nanakorn et al. 8404
5. 21738 Albizia lebbeck (L.) Benth. S. Watthana 1530
6. 28934 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Nanakorn et al. 28934
7. 28947 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Nanakorn et al. 28947
8. 39986 Albizia lebbeck (L.) Benth. M. Norsaengsri 5091
9. 40497 Albizia lebbeck (L.) Benth. J.F. Maxwell 09-19
10. 42889 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi & M. Tanaros 3464
11. 45505 Albizia lebbeck (L.) Benth. N. Romkham 155
12. 58086 Albizia lebbeck (L.) Benth. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9838
13. 66217 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Pongamornkul 3255
14. 67184 Albizia lebbeck (L.) Benth. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 697
15. 67212 Albizia lebbeck (L.) Benth. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 725
16. 82661 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi 7562
17. 89787 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi 4705
18. 92889 Albizia lebbeck (L.) Benth. D. Argyriou 78
19. 94651 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4020
20. 97484 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi 5447
21. 98512 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-392
22. 104726 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi 5601
23. 105094 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi 6284
24. 105254 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi 6490
25. 111150 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-098
26. 112102 Albizia lebbeck (L.) Benth. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9026
27. 111265 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-213

ปิด

QR code