ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 30883
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cayratia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 07-393
Collected date

วันที่เก็บ

4 Jun 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1014 Cayratia sp. W. Nanakorn et al. 1014
2. 3299 Cayratia sp. W. Nanakorn et al. 3299
3. 3527 Cayratia sp. W. Nanakorn et al. 3527
4. 3711 Cayratia sp. W. Nanakorn et al. 3711
5. 7118 Cayratia sp. W. Nanakorn et al. 7118
6. 10379 Cayratia sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 56
7. 9804 Cayratia sp. W. Nanakorn et al. 9804
8. 13980 Cayratia sp. P. Srisanga & S. Watthana 646
9. 14294 Cayratia sp. M. Norsaengsri 865
10. 14633 Cayratia sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 845
11. 17498 Cayratia sp. K. Larsen et al. 46758
12. 22851 Cayratia sp. P. Srisanga 2502
13. 27626 Cayratia sp. C. Maknoi 814
14. 38901 Cayratia sp. C. Maknoi 2571
15. 39028 Cayratia sp. W. Pongamornkul 2373
16. 45222 Cayratia sp. D. Khrueasan MS852
17. 47945 Cayratia sp. M. Norsaengsri 7113
18. 51625 Cayratia sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1298
19. 55385 Cayratia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8342
20. 58515 Cayratia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9550
21. 63928 Cayratia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9947
22. 65037 Cayratia sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6309
23. 66937 Cayratia sp. W. Pongamornkul 3519
24. 67050 Cayratia sp. W. Pongamornkul 3632
25. 67119 Cayratia sp. W. Pongamornkul 3701
26. 67315 Cayratia sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8138
27. 68537 Cayratia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2901
28. 68558 Cayratia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2922
29. 73152 Cayratia sp. M. Norsaengsri 11322
30. 74785 Cayratia sp. W. Pongamornkul 04259
31. 75519 Cayratia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095230
32. 81021 Cayratia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097219
33. 81022 Cayratia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097331
34. 83260 Cayratia sp. W. Pongamornkul 4795
35. 84323 Cayratia sp. W. Khattiyot 414
36. 85646 Cayratia sp. C. Maknoi 8345
37. 86310 Cayratia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-314
38. 90776 Cayratia sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3384
39. 101135 Cayratia sp. W. Pongamornkul 6156
40. 101669 Cayratia sp. W. Pongamornkul 6210
41. 113562 Cayratia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-263
42. 113459 Cayratia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-160
43. 113648 Cayratia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-349

ปิด

QR code