ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 30870
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf.
Family name

ชื่อวงศ์

ORCHIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 07-379
Collected date

วันที่เก็บ

1 Jun 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

17    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11243 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. W. Nanakorn et al. 11243
2. 15225 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. P. Srisanga 940
3. 15496 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. S. Watthana 665
4. 20913 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. P. Srisanga 1925
5. 21041 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. M. Norsaengsri 1614
6. 27989 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. S. Pumicong 285
7. 28193 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. S. Watthana & S. Pumicong 2065
8. 30083 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. S. Watthana 2354
9. 30623 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. P. Suksathan 4243
10. 32383 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. J.F. Maxwell 06-467
11. 40601 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. J.F. Maxwell 08-231
12. 104154 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. S. Kamonnate 783
13. 114070 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-320
14. 114157 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-407
15. 121737 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1797
16. 138737 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. Martin van de Bult 1902
17. 139452 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. S. Pumikong 2022 15

ปิด

QR code