ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 30728
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior
Family name

ชื่อวงศ์

Theaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 2420
Collected date

วันที่เก็บ

3 Aug 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Zhao Dongwei
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree 5 m high in montane forest. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13639 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Suksathan 1405
2. 14019 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga, S. Watthana 685
3. 16229 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Suksathan 2030
4. 16333 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga 1190
5. 17650 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga 1429
6. 18609 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga 1769
7. 18614 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga 1774
8. 21153 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga, C. Maknoi 2027
9. 28151 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior S. Watthana, S. Pumicong 2141
10. 31244 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2919
11. 34196 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 2121
12. 35067 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 1871
13. 35068 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 1872
14. 35070 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 1874
15. 35113 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 2191
16. 35641 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8479
17. 47303 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior Chusie KY 308
18. 50044 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara, Dhanee Phanichaphol T 20524
19. 51068 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 2674
20. 64350 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. Pongamornkul 2899
21. 66589 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2849
22. 126372 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe 22425
23. 126373 Camellia taliensis (W.W. Sm.) Melchior Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Chika Mouri, Khin Myo Htwe, Ling Shing Mang, Hong mang, Aung Thay 50038

ปิด

QR code