ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 30986
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ophiorrhiza sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 692
Collected date

วันที่เก็บ

2 Jul 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chanthaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

121    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3730 Ophiorrhiza sp. W. Nanakorn et al. 3730
2. 9351 Ophiorrhiza sp. W. Nanakorn et al. 9351
3. 20419 Ophiorrhiza sp. P. Thongson 164
4. 23193 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga 2573
5. 23196 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga 2576
6. 23949 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 581
7. 27667 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 853
8. 29708 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 987
9. 31077 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2752
10. 31321 Ophiorrhiza sp. K. Kertsawang 785
11. 31570 Ophiorrhiza sp. A. Keratikornkol 357
12. 31827 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 1545
13. 37156 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2038
14. 38398 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2170
15. 38516 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2288
16. 38939 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2609
17. 38803 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2473
18. 38918 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2588
19. 40281 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2643
20. 40444 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2815
21. 40673 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & P. Srisanga 3073
22. 40858 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6078
23. 47967 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 7135
24. 50021 Ophiorrhiza sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49909
25. 50542 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu Cx00217
26. 50639 Ophiorrhiza sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 195
27. 52585 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1671
28. 51616 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1289
29. 54379 Ophiorrhiza sp. T. Yingkhachorn 57
30. 55321 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8278
31. 56307 Ophiorrhiza sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051330
32. 56467 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051209
33. 56504 Ophiorrhiza sp. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051144
34. 56543 Ophiorrhiza sp. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051438
35. 58615 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9650
36. 59188 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9725
37. 60178 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 6008
38. 61746 Ophiorrhiza sp. Ling Shein Man 087553
39. 62323 Ophiorrhiza sp. Romklao Botanical Garden 0610/2555
40. 62715 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1139
41. 62718 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1142
42. 63419 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu 825
43. 64045 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6961
44. 64314 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu 632
45. 65361 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2429
46. 68666 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3030
47. 68677 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3041
48. 68796 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089619
49. 68808 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089634
50. 68949 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089507
51. 69428 Ophiorrhiza sp. Zhou-Shishun 7034
52. 70418 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 3285
53. 71269 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 978
54. 73207 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 11379
55. 74970 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 6616
56. 73812 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 53
57. 75422 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095543
58. 75556 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094474
59. 76267 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7117
60. 79252 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-447
61. 83787 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2814
62. 84156 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 4942
63. 85458 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8157
64. 84240 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & P. Srisanga 3073
65. 84934 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4018
66. 85159 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 268
67. 85327 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7975
68. 85417 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8065
69. 85510 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8209
70. 85821 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 12474
71. 85824 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & W. Tanming 12477
72. 85845 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 12498
73. 86077 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-081
74. 86214 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-218
75. 86537 Ophiorrhiza sp. W. Tanming 989
76. 87095 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 389/58
77. 87096 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 390/58
78. 88486 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 338
79. 88496 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 348
80. 90791 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3399
81. 92672 Ophiorrhiza sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-063
82. 97147 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 531
83. 97390 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
84. 97394 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
85. 97395 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
86. 97400 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
87. 97401 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
88. 97403 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
89. 97405 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
90. 97408 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
91. 98612 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-089
92. 100841 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 568
93. 100722 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-325
94. 100729 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-332
95. 104776 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 5652
96. 105529 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 6872
97. 105599 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7027
98. 110652 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5767
99. 111376 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-324
100. 111379 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-327
101. 112658 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2145
102. 112780 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2267
103. 113218 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3912
104. 113221 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3915
105. 113338 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-39
106. 113471 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-172
107. 113492 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-193
108. 113591 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-292
109. 114059 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-309
110. 113857 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-107
111. 115308 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 843
112. 116810 Ophiorrhiza sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-002
113. 116919 Ophiorrhiza sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-111
114. 117136 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2403
115. 117157 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2424
116. 117750 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-120
117. 117838 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-208
118. 117958 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-328
119. 118010 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-380
120. 118458 Ophiorrhiza sp. K. Inthamma 357
121. 118835 Ophiorrhiza sp. K. Inthamma 413

ปิด

QR code