ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 31064
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fimbristylis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Cyperaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 770
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jul 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chanthaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

225    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1116 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 1116
2. 2023 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 2023
3. 2219 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 2219
4. 2249 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 2249
5. 3755 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 3755
6. 6365 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 6365
7. 6485 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 6485
8. 7206 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. 7206
9. 13348 Fimbristylis sp. McDonald et al. 5731
10. 16095 Fimbristylis sp. P. Suksathan 1960
11. 18897 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 1145
12. 19985 Fimbristylis sp. C. Maknoi 34
13. 19989 Fimbristylis sp. C. Maknoi 38
14. 20248 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 1307
15. 20252 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 1311
16. 20256 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 1315
17. 22358 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 1928
18. 31037 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 743
19. 31038 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 744
20. 31040 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 746
21. 31332 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 796
22. 31335 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 799
23. 31337 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 801
24. 34589 Fimbristylis sp. P. Suksathan 4396
25. 39182 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 4268
26. 40660 Fimbristylis sp. S. Watthana 3060
27. 41158 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5861
28. 46716 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 2892
29. 48891 Fimbristylis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 51810
30. 50161 Fimbristylis sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33303
31. 49797 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6316
32. 50657 Fimbristylis sp. S. Sawangsawat 163
33. 56081 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8860
34. 56489 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 753
35. 56832 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2022
36. 57227 Fimbristylis sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 74
37. 57728 Fimbristylis sp. N. Tathana 13
38. 57950 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9052
39. 58193 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8725
40. 58194 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8726
41. 58235 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8767
42. 58246 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8778
43. 58417 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9452
44. 58420 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9455
45. 58421 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9456
46. 58423 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9458
47. 58424 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9459
48. 58441 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9476
49. 58447 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9482
50. 58464 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9499
51. 58500 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9535
52. 58539 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9574
53. 58564 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9599
54. 58579 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9614
55. 58580 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9615
56. 58604 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9639
57. 58609 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9644
58. 58624 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9659
59. 58629 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9664
60. 58646 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9681
61. 58662 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 9384
62. 59257 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9794
63. 59262 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9799
64. 59268 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9805
65. 59502 Fimbristylis sp. Romklao Botanical Garden 2553 108
66. 59775 Fimbristylis sp. C. Pitaksantipap 9
67. 59868 Fimbristylis sp. Romklao Botanical Garden 2554 259
68. 59901 Fimbristylis sp. Romklao Botanical Garden 2554 292
69. 59915 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2071
70. 60114 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5903
71. 60116 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5905
72. 60117 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5906
73. 60122 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5911
74. 60147 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5936
75. 60154 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5943
76. 60163 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5993
77. 60167 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5997
78. 60170 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6000
79. 60171 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6001
80. 60172 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6002
81. 60181 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6016
82. 60183 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6018
83. 62195 Fimbristylis sp. W. Boonprakop 456
84. 62201 Fimbristylis sp. W. Boonprakop 462
85. 62748 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri 1172
86. 63475 Fimbristylis sp. NULL
87. 63505 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6763
88. 63509 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6767
89. 63511 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6769
90. 63521 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 6781
91. 63833 Fimbristylis sp. P. Thongson 18
92. 64606 Fimbristylis sp. W. Pongamornkul, Lisa (I121) 3241
93. 64722 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. s.n.
94. 64723 Fimbristylis sp. W. Nanakorn et al. s.n.
95. 67417 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 2032
96. 67722 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5780
97. 67728 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5786
98. 67767 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5825
99. 67775 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5833
100. 67793 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 5851
101. 68654 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3018
102. 71250 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 959
103. 71253 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 962
104. 70900 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5706
105. 70901 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5707
106. 70909 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5719
107. 70918 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5734
108. 71209 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, K. Waengwasit 3002
109. 71244 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 953
110. 71508 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1045
111. 71578 Fimbristylis sp. W. La-ongsri, W. Kuttiyot 1115
112. 72861 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 10977
113. 72862 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 10978
114. 74570 Fimbristylis sp. Zhou-Shishun 7185
115. 74868 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10850
116. 75228 Fimbristylis sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2250
117. 76799 Fimbristylis sp. C. Maknoi 4760
118. 76806 Fimbristylis sp. C. Maknoi 4767
119. 79101 Fimbristylis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 296
120. 80379 Fimbristylis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 194
121. 81388 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 12183
122. 82094 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 12126
123. 82189 Fimbristylis sp. C. Maknoi 7781
124. 82203 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai 136
125. 82210 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai 143
126. 82444 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 50518 7
127. 82946 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri 12330
128. 83283 Fimbristylis sp. C. Maknoi 7800
129. 83291 Fimbristylis sp. C. Maknoi 7808
130. 84295 Fimbristylis sp. W. Khattiyot 386
131. 84299 Fimbristylis sp. W. Khattiyot 390
132. 84305 Fimbristylis sp. W. Khattiyot 396
133. 84307 Fimbristylis sp. W. Khattiyot 398
134. 84322 Fimbristylis sp. W. Khattiyot 413
135. 84486 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3339
136. 84527 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3380
137. 84665 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3446
138. 84669 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3450
139. 84959 Fimbristylis sp. S. Watthana, W. La-ongsri 4050
140. 84963 Fimbristylis sp. S. Watthana, W. La-ongsri 4054
141. 85922 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 41123 4
142. 85962 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 50617 11
143. 85983 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 50924 48
144. 85984 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 50924 40
145. 85987 Fimbristylis sp. K. Wangwasit 50925 33
146. 86655 Fimbristylis sp. W. Tanming 878
147. 86659 Fimbristylis sp. W. Tanming 882
148. 87700 Fimbristylis sp. Saensouk et al. 86
149. 87169 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 12
150. 87207 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 50
151. 87208 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 51
152. 87272 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 114
153. 87275 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 117
154. 87290 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 132
155. 87296 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 138
156. 87511 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 353
157. 87513 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 355
158. 87530 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 372
159. 87531 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 373
160. 87560 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 400
161. 87572 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 412
162. 87737 Fimbristylis sp. Saensouk et al. 123
163. 89994 Fimbristylis sp. T. Pingyot 8
164. 90239 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 162
165. 91008 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1018
166. 91871 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1239
167. 93700 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3619
168. 94269 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1397
169. 94334 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1461
170. 94387 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1514
171. 95101 Fimbristylis sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 140
172. 95558 Fimbristylis sp. N. Muangyen 1755
173. 100859 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai 586
174. 102007 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4271
175. 102061 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4325
176. 102112 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4376
177. 102126 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4390
178. 102164 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4428
179. 102169 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4433
180. 102171 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4435
181. 102173 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4437
182. 102179 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4443
183. 105528 Fimbristylis sp. C. Maknoi 6871
184. 106450 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 905
185. 110797 Fimbristylis sp. N. Muangyen 2010
186. 110965 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4534
187. 110973 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 4542
188. 111287 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 235
189. 111298 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 246
190. 111441 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 389
191. 111557 Fimbristylis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 80
192. 112659 Fimbristylis sp. N. Muangyen 2146
193. 112808 Fimbristylis sp. N. Muangyen 2295
194. 112809 Fimbristylis sp. N. Muangyen 2296
195. 113310 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 11
196. 113368 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 69
197. 113827 Fimbristylis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 77
198. 114998 Fimbristylis sp. T. Choopan et al. 2018 315
199. 115024 Fimbristylis sp. T. Choopan et al. 2018 350
200. 115162 Fimbristylis sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 697
201. 115212 Fimbristylis sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 747
202. 115331 Fimbristylis sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 866
203. 117450 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1542
204. 118158 Fimbristylis sp. N. Pan-in 118
205. 118598 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3904
206. 118635 Fimbristylis sp. K. Kertsawang 3941
207. 121669 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1730
208. 121712 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1773
209. 122109 Fimbristylis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1442
210. 122114 Fimbristylis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1447
211. 123195 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 189
212. 123476 Fimbristylis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 14
213. 125122 Fimbristylis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 744
214. 125129 Fimbristylis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 751
215. 125228 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1643
216. 128278 Fimbristylis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2079
217. 134880 Fimbristylis sp. T. Choopan et al. 2020 413
218. 136612 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3637
219. 138799 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3678
220. 138838 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3717
221. 138884 Fimbristylis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3763
222. 139379 Fimbristylis sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1958
223. 140395 Fimbristylis sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100177
224. 142329 Fimbristylis sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Sawita Yooprasert, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Jes Aarre 10756
225. 142176 Fimbristylis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6812

ปิด

QR code