ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 31249
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Viola pilosa Blume
Family name

ชื่อวงศ์

VIOLACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2924
Collected date

วันที่เก็บ

31 Feb 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb on forest floor. Flowers violet.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2870 Viola pilosa Blume W. Nanakorn et al. 2870
2. 4566 Viola pilosa Blume W. Nanakorn et al. 4566
3. 4594 Viola pilosa Blume W. Nanakorn et al. 4594
4. 5505 Viola pilosa Blume W. Nanakorn et al. 5505
5. 6992 Viola pilosa Blume W. Nanakorn et al. 6992
6. 9419 Viola pilosa Blume W. Nanakorn et al. 9419
7. 13687 Viola pilosa Blume P. Suksathan 1458
8. 15312 Viola pilosa Blume P. Suksathan 1586
9. 17716 Viola pilosa Blume W. Pongamornkul 642
10. 22695 Viola pilosa Blume P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2427
11. 22262 Viola pilosa Blume C. Glamwaewwong 54
12. 23659 Viola pilosa Blume P. Srisanga 2668
13. 56451 Viola pilosa Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051182
14. 56278 Viola pilosa Blume Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051281
15. 60999 Viola pilosa Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086578
16. 61039 Viola pilosa Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086738
17. 61802 Viola pilosa Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086941
18. 61914 Viola pilosa Blume Ling Shein Man 087377
19. 68869 Viola pilosa Blume Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089512
20. 69208 Viola pilosa Blume Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089296
21. 85869 Viola pilosa Blume M. Norsaengsri 12522
22. 89108 Viola pilosa Blume N. Muangyen 699
23. 100788 Viola pilosa Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-391
24. 111428 Viola pilosa Blume C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-376
25. 133976 Viola pilosa Blume Sulisa Nansai 15
26. 133983 Viola pilosa Blume Sulisa Nansai 41
27. 139321 Viola pilosa Blume Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1894
28. 139879 Viola pilosa Blume J. Richard Abbott, Kate Armstrong, Thet Yu Nwe, Ye Yint Tun, Phoe La Pyae, Daniel Aung 27934
29. 140201 Viola pilosa Blume Nagamasu Hidetoshi, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma, Shing Maung 035426
30. 140204 Viola pilosa Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 086168
31. 140205 Viola pilosa Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 086183

ปิด

QR code