ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 31254
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scurrula sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LORANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2929
Collected date

วันที่เก็บ

31 Feb 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Parasitic shrub on Glochidion tree in open area.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

44    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1900 Scurrula sp. W. Nanakorn et al. 1900
2. 2864 Scurrula sp. W. Nanakorn et al. 2864
3. 5959 Scurrula sp. W. Nanakorn et al. 5959
4. 8110 Scurrula sp. W. Nanakorn et al. 8110
5. 18812 Scurrula sp. W. Nanakorn 1100
6. 31654 Scurrula sp. C. Maknoi 1029
7. 35097 Scurrula sp. W. Pongamornkul 2175
8. 35248 Scurrula sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8041
9. 35737 Scurrula sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8592
10. 41124 Scurrula sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5573
11. 44785 Scurrula sp. Piyawan Winichainan HN1149
12. 49028 Scurrula sp. M. Tagawa, T. Shimizu, H. Koyama & A. Nalamphoon T-9510
13. 49029 Scurrula sp. K. Iwatsuki, N. Fukuoka & A. Chintayungkun T-9612
14. 49875 Scurrula sp. M. Norsaengsri 6395
15. 49928 Scurrula sp. M. Norsaengsri 6448
16. 53795 Scurrula sp. C. Maknoi 3076
17. 73694 Scurrula sp. W. Pongamornkul 04104
18. 80570 Scurrula sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-385
19. 84062 Scurrula sp. W. Pongamornkul 4848
20. 87545 Scurrula sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-387
21. 88563 Scurrula sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 414
22. 90303 Scurrula sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-226
23. 94178 Scurrula sp. W. Pongamornkul 5878
24. 95998 Scurrula sp. P. Phaosrichai 396
25. 98548 Scurrula sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-025
26. 100816 Scurrula sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-419
27. 105238 Scurrula sp. C. Maknoi 6474
28. 106016 Scurrula sp. W. Pongamornkul 6492
29. 106289 Scurrula sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 744
30. 108514 Scurrula sp. T. Choopan et al. 2017-198
31. 111180 Scurrula sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-128
32. 112992 Scurrula sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-24
33. 114911 Scurrula sp. T. Choopan et al. 2018-201
34. 116423 Scurrula sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-047
35. 116461 Scurrula sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-085
36. 118344 Scurrula sp. K. Inthamma 232
37. 118228 Scurrula sp. Suthanya K-032
38. 118259 Scurrula sp. K. Inthamma 147
39. 120692 Scurrula sp. N. Muangyen 2674
40. 122610 Scurrula sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-081
41. 123001 Scurrula sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-472
42. 123519 Scurrula sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-057
43. 137705 Scurrula sp. K. Inthamma 1289
44. 138369 Scurrula sp. K. Inthamma 1645

ปิด

QR code