ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 31301
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clematis subumbellata Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

RANUNCULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2976
Collected date

วันที่เก็บ

1 Feb 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber by roadsides.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

33    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 366 Clematis subumbellata Kurz W. Nanakorn et al. 366
2. 2941 Clematis subumbellata Kurz W. Nanakorn et al. 2941
3. 5673 Clematis subumbellata Kurz W. Nanakorn et al. 5673
4. 8795 Clematis subumbellata Kurz W. Nanakorn et al. 8795
5. 13637 Clematis subumbellata Kurz P. Suksathan 1403
6. 16453 Clematis subumbellata Kurz P. Suksathan 2126
7. 18414 Clematis subumbellata Kurz P. Suksathan 2741
8. 22770 Clematis subumbellata Kurz C. Glamwaewwong 131
9. 23852 Clematis subumbellata Kurz C. Glamwaewwong 548
10. 34824 Clematis subumbellata Kurz J.F. Maxwell 08-48
11. 48624 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 7375
12. 49123 Clematis subumbellata Kurz S. Watthana 3386
13. 50950 Clematis subumbellata Kurz S. Watthana 3683
14. 51472 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 7542
15. 52880 Clematis subumbellata Kurz Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1525
16. 56148 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 8918
17. 56344 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 8981
18. 56913 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 9223
19. 59279 Clematis subumbellata Kurz Li-Jianwu 230
20. 68478 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi 4581
21. 70097 Clematis subumbellata Kurz W. Pongamornkul 3717
22. 73031 Clematis subumbellata Kurz M. Norsaengsri 10812
23. 78849 Clematis subumbellata Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-127
24. 82833 Clematis subumbellata Kurz W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2699
25. 93821 Clematis subumbellata Kurz N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021828
26. 98160 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-040
27. 98395 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-275
28. 98521 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-401
29. 107434 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-202
30. 107260 Clematis subumbellata Kurz C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-017
31. 108365 Clematis subumbellata Kurz W. Pongamornkul 6573
32. 112263 Clematis subumbellata Kurz P. Panyadee 191
33. 129345 Clematis subumbellata Kurz Akharasit Bunsongthae 206

ปิด

QR code