ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 31381
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Globba sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 845
Collected date

วันที่เก็บ

31 Sep 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phangnga, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

289    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6835 Globba sp. W. Nanakorn et al. 6835
2. 9276 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9276
3. 9279 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9279
4. 9288 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9288
5. 9613 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9613
6. 11801 Globba sp. S. Sasrirat 6
7. 13325 Globba sp. McDonald et al. 5692
8. 14685 Globba sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 897
9. 15135 Globba sp. S. Watthana 535
10. 15656 Globba sp. P. Suksathan 1739
11. 18033 Globba sp. P. Srisanga 1586
12. 18493 Globba sp. P. Suksathan 2820
13. 19424 Globba sp. P. Suksathan 2672
14. 19426 Globba sp. P. Suksathan 2674
15. 19474 Globba sp. P. Suksathan 2722
16. 20192 Globba sp. C. Maknoi T98
17. 20932 Globba sp. P. Srisanga 1944
18. 20937 Globba sp. P. Srisanga 1949
19. 21376 Globba sp. S. Watthana 1384
20. 21652 Globba sp. P. Suksathan 3040
21. 23160 Globba sp. P. Srisanga 2540
22. 23234 Globba sp. C. Glamwaewwong 255
23. 25707 Globba sp. C. Maknoi 244
24. 25733 Globba sp. C. Maknoi 270
25. 25748 Globba sp. C. Maknoi 285
26. 25764 Globba sp. C. Maknoi 301
27. 25765 Globba sp. C. Maknoi 302
28. 27637 Globba sp. C. Maknoi 823
29. 27744 Globba sp. C. Maknoi 930
30. 27764 Globba sp. C. Maknoi 345
31. 27831 Globba sp. C. Maknoi 947
32. 28037 Globba sp. S. Watthana & S. Pumicong 1990
33. 29374 Globba sp. P. Suksathan 2367
34. 29687 Globba sp. C. Maknoi 966
35. 29712 Globba sp. C. Maknoi 991
36. 29717 Globba sp. C. Maknoi 996
37. 30361 Globba sp. C. Maknoi 1500
38. 30493 Globba sp. P. Suksathan 4213
39. 30600 Globba sp. P. Suksathan 4220
40. 30987 Globba sp. K. Kertsawang 693
41. 31397 Globba sp. K. Kertsawang 861
42. 31416 Globba sp. K. Kertsawang 880
43. 31585 Globba sp. A. Keratikornkol 374
44. 31687 Globba sp. C. Maknoi 1645
45. 31715 Globba sp. C. Maknoi 1673
46. 31733 Globba sp. C. Maknoi 1691
47. 32322 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2398
48. 32324 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2400
49. 32327 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2404
50. 36803 Globba sp. P. Suksathan 4547
51. 36841 Globba sp. P. Suksathan 4584
52. 36842 Globba sp. P. Suksathan 4585
53. 36846 Globba sp. P. Suksathan 4589
54. 38064 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3928
55. 38043 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3878
56. 38046 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3892
57. 38129 Globba sp. M. Norsaengsri 4002
58. 38130 Globba sp. M. Norsaengsri 4003
59. 38554 Globba sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2326
60. 38771 Globba sp. C. Maknoi 2442
61. 38778 Globba sp. C. Maknoi 2448
62. 38781 Globba sp. C. Maknoi 2451
63. 38839 Globba sp. C. Maknoi 2509
64. 38895 Globba sp. C. Maknoi 2565
65. 40264 Globba sp. C. Maknoi 2626
66. 40265 Globba sp. C. Maknoi 2627
67. 40836 Globba sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6056
68. 41120 Globba sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5569
69. 45098 Globba sp. M. Tanaros 500
70. 45105 Globba sp. M. Tanaros 507
71. 45218 Globba sp. D. Khrueasan MS319
72. 45973 Globba sp. C. Maknoi 3885
73. 45985 Globba sp. C. Maknoi 3897
74. 45945 Globba sp. C. Maknoi 3860
75. 47972 Globba sp. M. Norsaengsri 7141
76. 48005 Globba sp. M. Norsaengsri 7173
77. 48201 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 005
78. 49218 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52102
79. 49690 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38087
80. 50306 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52223
81. 50560 Globba sp. S. Watthana 3475
82. 50756 Globba sp. S. Watthana 3483
83. 50778 Globba sp. S. Watthana 3507
84. 53063 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7636
85. 53314 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7980
86. 53382 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8055
87. 53384 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8057
88. 53399 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8076
89. 53958 Globba sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8070
90. 53713 Globba sp. M. Norsaengsri 5969
91. 54448 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6896
92. 54471 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6947
93. 54496 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7005
94. 54498 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7007
95. 54839 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1832
96. 54769 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1762
97. 57113 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 228
98. 58550 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9585
99. 58647 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9682
100. 58652 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9687
101. 59184 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9721
102. 59512 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0118/2553
103. 59526 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0132/2553
104. 59803 Globba sp. C. Pitaksantipap 37
105. 60190 Globba sp. M. Norsaengsri 6025
106. 62545 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0485/2555
107. 62714 Globba sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1138
108. 63156 Globba sp. Li-Jianwu 856
109. 63856 Globba sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9874
110. 63923 Globba sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9942
111. 64510 Globba sp. W. Pongamornkul 3059
112. 64994 Globba sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack JSL 1734
113. 65073 Globba sp. K. Srithi 670
114. 65098 Globba sp. K. Srithi 672
115. 66792 Globba sp. M. Norsaengsri 10390
116. 66812 Globba sp. M. Norsaengsri 10410
117. 66870 Globba sp. W. Pongamornkul 3453
118. 67606 Globba sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 873
119. 67800 Globba sp. M. Norsaengsri 10480
120. 67820 Globba sp. M. Norsaengsri 10500
121. 67847 Globba sp. M. Norsaengsri 10527
122. 68164 Globba sp. C. Maknoi 4269
123. 70453 Globba sp. C. Maknoi 3320
124. 70475 Globba sp. C. Maknoi 3342
125. 68657 Globba sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3021
126. 69933 Globba sp. P. Suksathan 5038
127. 69937 Globba sp. P. Suksathan 5066
128. 69938 Globba sp. P. Suksathan 5067
129. 69939 Globba sp. P. Suksathan 5071
130. 69940 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 600
131. 69941 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 601
132. 69942 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 602
133. 69945 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 605
134. 69946 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 606
135. 69947 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 607
136. 69948 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 608
137. 69949 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 609
138. 69950 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 610
139. 69951 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 611
140. 69952 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 612
141. 69953 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 613
142. 69955 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 615
143. 69957 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 617
144. 69964 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 43
145. 69967 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 624
146. 70043 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2588
147. 70062 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2614
148. 70063 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2619
149. 70073 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2629
150. 70076 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2635
151. 70079 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2639
152. 70492 Globba sp. C. Maknoi 3359
153. 70500 Globba sp. C. Maknoi 3367
154. 70501 Globba sp. C. Maknoi 3368
155. 71491 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1028
156. 72701 Globba sp. C. Maknoi 4936
157. 72733 Globba sp. C. Maknoi 4968
158. 72736 Globba sp. C. Maknoi 4971
159. 72764 Globba sp. C. Maknoi 4999
160. 73080 Globba sp. M. Norsaengsri 11248
161. 73882 Globba sp. P. Phaosrichai 124
162. 73944 Globba sp. M. Norsaengsri 11474
163. 75250 Globba sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2427
164. 75465 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095131
165. 75717 Globba sp. W. Pongamornkul 4302
166. 75789 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094679
167. 76261 Globba sp. C. Maknoi 7111
168. 76380 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094294
169. 76613 Globba sp. C. Maknoi 7182
170. 76635 Globba sp. C. Maknoi 7204
171. 76636 Globba sp. C. Maknoi 7205
172. 78061 Globba sp. W. Pongamornkul 4406
173. 80657 Globba sp. W. Pongamornkul 4514
174. 81419 Globba sp. M. Norsaengsri 12214
175. 83800 Globba sp. P. Phaosrichai 186
176. 83807 Globba sp. P. Phaosrichai 193
177. 83841 Globba sp. P. Phaosrichai 227
178. 83845 Globba sp. P. Phaosrichai 231
179. 84334 Globba sp. W. Khattiyot 425
180. 84369 Globba sp. W. Khattiyot 460
181. 84380 Globba sp. W. Khattiyot 471
182. 84828 Globba sp. S. Watthana 3906
183. 84911 Globba sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3991
184. 85303 Globba sp. C. Maknoi 7951
185. 85133 Globba sp. P. Phaosrichai 242
186. 85136 Globba sp. P. Phaosrichai 245
187. 85162 Globba sp. P. Phaosrichai 271
188. 85494 Globba sp. C. Maknoi 8193
189. 85593 Globba sp. C. Maknoi 8292
190. 85856 Globba sp. M. Norsaengsri 12509
191. 86045 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-049
192. 86067 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-071
193. 86179 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-183
194. 86230 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-234
195. 86313 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-317
196. 86409 Globba sp. M. Wongnak 719
197. 86517 Globba sp. W. Tanming 969
198. 86599 Globba sp. W. Tanming 822
199. 86627 Globba sp. W. Tanming 850
200. 86637 Globba sp. W. Tanming 860
201. 86660 Globba sp. W. Tanming 883
202. 86661 Globba sp. W. Tanming 884
203. 86910 Globba sp. C. Glamwaewwong 203/58
204. 86955 Globba sp. C. Glamwaewwong 248/58
205. 87117 Globba sp. P. Phaosrichai 295
206. 87129 Globba sp. P. Phaosrichai 307
207. 87236 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-079
208. 87238 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-081
209. 87413 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-255
210. 87495 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-337
211. 89296 Globba sp. C. Maknoi 8144
212. 90950 Globba sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5903
213. 92074 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 653
214. 92078 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 657
215. 92054 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 632
216. 92057 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 636
217. 92058 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 637
218. 92063 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 642
219. 92086 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 666
220. 92087 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 667
221. 92088 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 668
222. 92097 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 677
223. 92099 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 679
224. 92103 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 685
225. 92105 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 687
226. 92117 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 768
227. 92118 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 747
228. 92979 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 634
229. 93415 Globba sp. M. Wongnak 173
230. 93491 Globba sp. Natcha Sutjaritjai ZB231
231. 93558 Globba sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5741
232. 95274 Globba sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4086
233. 96286 Globba sp. Prince of Songkla University 02
234. 96289 Globba sp. Prince of Songkla University 05
235. 96410 Globba sp. Mahasarakham University 93
236. 96412 Globba sp. Mahasarakham University 95
237. 96634 Globba sp. C. Glamwaewwong 150/60
238. 96680 Globba sp. C. Glamwaewwong 196/60
239. 96695 Globba sp. C. Glamwaewwong 211/60
240. 96698 Globba sp. C. Glamwaewwong 214/60
241. 96707 Globba sp. C. Glamwaewwong 223/60
242. 97102 Globba sp. P. Phaosrichai 486
243. 97066 Globba sp. P. Phaosrichai 450
244. 97136 Globba sp. P. Phaosrichai 520
245. 100726 Globba sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-329
246. 100832 Globba sp. P. Phaosrichai 559
247. 100871 Globba sp. P. Phaosrichai 596
248. 100932 Globba sp. C. Maknoi 490
249. 100934 Globba sp. C. Maknoi 492
250. 104157 Globba sp. S. Kamonnate 780
251. 104236 Globba sp. S. Kamonnate 800
252. 104690 Globba sp. C. Maknoi 5565
253. 104628 Globba sp. C. Maknoi 5772
254. 104649 Globba sp. C. Maknoi 5882
255. 104659 Globba sp. C. Maknoi 5892
256. 104671 Globba sp. C. Maknoi 5907
257. 104672 Globba sp. C. Maknoi 5908
258. 104744 Globba sp. C. Maknoi 5619
259. 104763 Globba sp. C. Maknoi 5639
260. 104861 Globba sp. C. Maknoi 5737
261. 104975 Globba sp. C. Maknoi 6133
262. 104980 Globba sp. C. Maknoi 6138
263. 105573 Globba sp. C. Maknoi 7001
264. 105627 Globba sp. C. Maknoi 7055
265. 105636 Globba sp. C. Maknoi 7064
266. 105648 Globba sp. C. Maknoi 7076
267. 105748 Globba sp. C. Maknoi 6941
268. 105924 Globba sp. W. Pongamornkul 6400
269. 107082 Globba sp. C. Maknoi 4847
270. 107095 Globba sp. C. Maknoi 4862
271. 107208 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 35
272. 107212 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 39
273. 107215 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 42
274. 107222 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 49
275. 107225 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 52
276. 107233 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 60
277. 107237 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 64
278. 107238 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 65
279. 110212 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1085
280. 109817 Globba sp. TLBG 191
281. 110057 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 930
282. 110154 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1027
283. 110677 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1086
284. 110888 Globba sp. N. Muangyen 2104
285. 111266 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-214
286. 112633 Globba sp. N. Muangyen 2120
287. 112778 Globba sp. N. Muangyen 2265
288. 112813 Globba sp. N. Muangyen 2300
289. 113261 Globba sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3954

ปิด

QR code