ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 31397
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Globba sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 861
Collected date

วันที่เก็บ

31 Sep 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phangnga, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

260    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6835 Globba sp. W. Nanakorn et al. 6835
2. 9276 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9276
3. 9279 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9279
4. 9288 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9288
5. 9613 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9613
6. 11801 Globba sp. S. Sasrirat 6
7. 13325 Globba sp. McDonald et al. 5692
8. 15135 Globba sp. S. Watthana 535
9. 14685 Globba sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 897
10. 18493 Globba sp. P. Suksathan 2820
11. 19426 Globba sp. P. Suksathan 2674
12. 19474 Globba sp. P. Suksathan 2722
13. 20192 Globba sp. C. Maknoi T98
14. 20932 Globba sp. P. Srisanga 1944
15. 21376 Globba sp. S. Watthana 1384
16. 23160 Globba sp. P. Srisanga 2540
17. 23234 Globba sp. C. Glamwaewwong 255
18. 25707 Globba sp. C. Maknoi 244
19. 25733 Globba sp. C. Maknoi 270
20. 25748 Globba sp. C. Maknoi 285
21. 25764 Globba sp. C. Maknoi 301
22. 25765 Globba sp. C. Maknoi 302
23. 27744 Globba sp. C. Maknoi 930
24. 27764 Globba sp. C. Maknoi 345
25. 27831 Globba sp. C. Maknoi 947
26. 28037 Globba sp. S. Watthana & S. Pumicong 1990
27. 29374 Globba sp. P. Suksathan 2367
28. 29687 Globba sp. C. Maknoi 966
29. 29712 Globba sp. C. Maknoi 991
30. 29717 Globba sp. C. Maknoi 996
31. 30493 Globba sp. P. Suksathan 4213
32. 30600 Globba sp. P. Suksathan 4220
33. 30987 Globba sp. K. Kertsawang 693
34. 31381 Globba sp. K. Kertsawang 845
35. 31416 Globba sp. K. Kertsawang 880
36. 31715 Globba sp. C. Maknoi 1673
37. 31585 Globba sp. A. Keratikornkol 374
38. 31733 Globba sp. C. Maknoi 1691
39. 32322 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2398
40. 32324 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2400
41. 32327 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2404
42. 36803 Globba sp. P. Suksathan 4547
43. 36841 Globba sp. P. Suksathan 4584
44. 36842 Globba sp. P. Suksathan 4585
45. 36846 Globba sp. P. Suksathan 4589
46. 38129 Globba sp. M. Norsaengsri 4002
47. 38130 Globba sp. M. Norsaengsri 4003
48. 38043 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3878
49. 38046 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3892
50. 38064 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3928
51. 38554 Globba sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2326
52. 38771 Globba sp. C. Maknoi 2442
53. 38778 Globba sp. C. Maknoi 2448
54. 38781 Globba sp. C. Maknoi 2451
55. 38839 Globba sp. C. Maknoi 2509
56. 40264 Globba sp. C. Maknoi 2626
57. 40265 Globba sp. C. Maknoi 2627
58. 40836 Globba sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6056
59. 41120 Globba sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5569
60. 45098 Globba sp. M. Tanaros 500
61. 45105 Globba sp. M. Tanaros 507
62. 45945 Globba sp. C. Maknoi 3860
63. 45973 Globba sp. C. Maknoi 3885
64. 47972 Globba sp. M. Norsaengsri 7141
65. 48201 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 005
66. 49218 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52102
67. 49690 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38087
68. 50306 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52223
69. 50560 Globba sp. S. Watthana 3475
70. 50756 Globba sp. S. Watthana 3483
71. 50778 Globba sp. S. Watthana 3507
72. 53063 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7636
73. 53314 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7980
74. 53382 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8055
75. 53384 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8057
76. 53399 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8076
77. 53713 Globba sp. M. Norsaengsri 5969
78. 54498 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7007
79. 53958 Globba sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8070
80. 54839 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1832
81. 54448 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6896
82. 54471 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6947
83. 57113 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 228
84. 58550 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9585
85. 58647 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9682
86. 58652 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9687
87. 59184 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9721
88. 59512 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0118/2553
89. 59526 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0132/2553
90. 59803 Globba sp. C. Pitaksantipap 37
91. 60190 Globba sp. M. Norsaengsri 6025
92. 62545 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0485/2555
93. 62714 Globba sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1138
94. 63156 Globba sp. Li-Jianwu 856
95. 63856 Globba sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9874
96. 63923 Globba sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9942
97. 64510 Globba sp. W. Pongamornkul 3059
98. 64994 Globba sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack JSL 1734
99. 66792 Globba sp. M. Norsaengsri 10390
100. 66812 Globba sp. M. Norsaengsri 10410
101. 66870 Globba sp. W. Pongamornkul 3453
102. 67606 Globba sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 873
103. 67800 Globba sp. M. Norsaengsri 10480
104. 67820 Globba sp. M. Norsaengsri 10500
105. 67847 Globba sp. M. Norsaengsri 10527
106. 68164 Globba sp. C. Maknoi 4269
107. 68657 Globba sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3021
108. 69933 Globba sp. P. Suksathan 5038
109. 69937 Globba sp. P. Suksathan 5066
110. 69939 Globba sp. P. Suksathan 5071
111. 69940 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 600
112. 69942 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 602
113. 69945 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 605
114. 69946 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 606
115. 69947 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 607
116. 69948 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 608
117. 69949 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 609
118. 69950 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 610
119. 69951 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 611
120. 69952 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 612
121. 69953 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 613
122. 69955 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 615
123. 69957 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 617
124. 69964 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 43
125. 69967 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 624
126. 70043 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2588
127. 70062 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2614
128. 70063 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2619
129. 70073 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2629
130. 70076 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2635
131. 70079 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2639
132. 70453 Globba sp. C. Maknoi 3320
133. 70475 Globba sp. C. Maknoi 3342
134. 70500 Globba sp. C. Maknoi 3367
135. 70501 Globba sp. C. Maknoi 3368
136. 71491 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1028
137. 72701 Globba sp. C. Maknoi 4936
138. 72733 Globba sp. C. Maknoi 4968
139. 72764 Globba sp. C. Maknoi 4999
140. 73080 Globba sp. M. Norsaengsri 11248
141. 73944 Globba sp. M. Norsaengsri 11474
142. 75250 Globba sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2427
143. 75465 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095131
144. 75789 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094679
145. 76261 Globba sp. C. Maknoi 7111
146. 76380 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094294
147. 76613 Globba sp. C. Maknoi 7182
148. 76635 Globba sp. C. Maknoi 7204
149. 76636 Globba sp. C. Maknoi 7205
150. 78061 Globba sp. W. Pongamornkul 4406
151. 80657 Globba sp. W. Pongamornkul 4514
152. 83800 Globba sp. P. Phaosrichai 186
153. 83807 Globba sp. P. Phaosrichai 193
154. 83841 Globba sp. P. Phaosrichai 227
155. 84334 Globba sp. W. Khattiyot 425
156. 84369 Globba sp. W. Khattiyot 460
157. 84380 Globba sp. W. Khattiyot 471
158. 85133 Globba sp. P. Phaosrichai 242
159. 85136 Globba sp. P. Phaosrichai 245
160. 85162 Globba sp. P. Phaosrichai 271
161. 85494 Globba sp. C. Maknoi 8193
162. 86045 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-049
163. 86067 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-071
164. 86179 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-183
165. 86517 Globba sp. W. Tanming 969
166. 86599 Globba sp. W. Tanming 822
167. 86627 Globba sp. W. Tanming 850
168. 86660 Globba sp. W. Tanming 883
169. 86661 Globba sp. W. Tanming 884
170. 86910 Globba sp. C. Glamwaewwong 203/58
171. 86955 Globba sp. C. Glamwaewwong 248/58
172. 87117 Globba sp. P. Phaosrichai 295
173. 87129 Globba sp. P. Phaosrichai 307
174. 87238 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-081
175. 87413 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-255
176. 87495 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-337
177. 90950 Globba sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5903
178. 92105 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 687
179. 92117 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 768
180. 92054 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 632
181. 92057 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 636
182. 92058 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 637
183. 92078 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 657
184. 92086 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 666
185. 92087 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 667
186. 92097 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 677
187. 92099 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 679
188. 92103 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 685
189. 93415 Globba sp. M. Wongnak 173
190. 93491 Globba sp. Natcha Sutjaritjai ZB231
191. 93558 Globba sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5741
192. 96286 Globba sp. Prince of Songkla University 02
193. 96289 Globba sp. Prince of Songkla University 05
194. 96410 Globba sp. Mahasarakham University 93
195. 96412 Globba sp. Mahasarakham University 95
196. 96680 Globba sp. C. Glamwaewwong 196/60
197. 96695 Globba sp. C. Glamwaewwong 211/60
198. 96698 Globba sp. C. Glamwaewwong 214/60
199. 96707 Globba sp. C. Glamwaewwong 223/60
200. 97066 Globba sp. P. Phaosrichai 450
201. 97102 Globba sp. P. Phaosrichai 486
202. 100726 Globba sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-329
203. 100832 Globba sp. P. Phaosrichai 559
204. 100932 Globba sp. C. Maknoi 490
205. 100934 Globba sp. C. Maknoi 492
206. 104157 Globba sp. S. Kamonnate 780
207. 104236 Globba sp. S. Kamonnate 800
208. 104659 Globba sp. C. Maknoi 5892
209. 104671 Globba sp. C. Maknoi 5907
210. 104690 Globba sp. C. Maknoi 5565
211. 104744 Globba sp. C. Maknoi 5619
212. 104763 Globba sp. C. Maknoi 5639
213. 104861 Globba sp. C. Maknoi 5737
214. 104975 Globba sp. C. Maknoi 6133
215. 104980 Globba sp. C. Maknoi 6138
216. 105573 Globba sp. C. Maknoi 7001
217. 105636 Globba sp. C. Maknoi 7064
218. 105648 Globba sp. C. Maknoi 7076
219. 105748 Globba sp. C. Maknoi 6941
220. 105924 Globba sp. W. Pongamornkul 6400
221. 107082 Globba sp. C. Maknoi 4847
222. 107095 Globba sp. C. Maknoi 4862
223. 107208 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 35
224. 107212 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 39
225. 107215 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 42
226. 107222 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 49
227. 107233 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 60
228. 109817 Globba sp. TLBG 191
229. 110057 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 930
230. 110154 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1027
231. 110212 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1085
232. 110888 Globba sp. N. Muangyen 2104
233. 111266 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-214
234. 112778 Globba sp. N. Muangyen 2265
235. 112813 Globba sp. N. Muangyen 2300
236. 113261 Globba sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3954
237. 113845 Globba sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-095
238. 114572 Globba sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4921
239. 114577 Globba sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4926
240. 114739 Globba sp. Thitiporn Pingyot 264
241. 115468 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1360
242. 115491 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1383
243. 115497 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1389
244. 115498 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1390
245. 115603 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1495
246. 115841 Globba sp. K. Wangwasit 180426-2
247. 117161 Globba sp. N. Muangyen 2428
248. 117438 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1530
249. 117439 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1531
250. 117449 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1541
251. 117503 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1595
252. 117564 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1656
253. 117565 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1657
254. 117582 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1674
255. 117938 Globba sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-308
256. 117868 Globba sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-238
257. 118939 Globba sp. K. Inthamma 526
258. 118879 Globba sp. K. Inthamma 457
259. 118890 Globba sp. K. Inthamma 468
260. 118908 Globba sp. K. Inthamma 486

ปิด

QR code