ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 31443
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calamus erectus Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

ARECACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Wai Nham Lom
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 703
Collected date

วันที่เก็บ

1 Mar 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Caespitose palm with 8-10 leaves in crown; without or with short stem. Leaf petiole 110-115 cm long covered by grayish felt like tomentum; armed with yellowish-red, black tipped spines. Leaf rachis 190 cm long. Pinnae 2 x 34, evenly distributed in one plane, alternate basally to opposite or subopposite apically. Inflorescence with 54 cm long peduncle, bicarinate, yellowish basally to green distally; rachis 50 cm long as measured to the point of insertion of the apical rachilla, flagellate; rachis bracts green 10-12 cm long basally, resolving more or less cleanly at the apex; number of 1st order branches 8, basal 1st order branch with 19 fruit-bearing rachillae, basal most rachillae with 8-10 fruits. Fruit 3.5 cm long and 2.4 cm across, beaked, fruit scales orange with black margins and tip.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

3    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9075 Calamus erectus Roxb. P. Thongson 49
2. 44548 Calamus erectus Roxb. Zhou Shi-shun 3594
3. 58667 Calamus erectus Roxb. Zhou-Shishun 3594

ปิด

QR code