ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 31430
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Breynia retusa (Dennst.) Alston
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Wessumritt & W. Boonchai 10
Collected date

วันที่เก็บ

20 Feb 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Peter C. van Welzen
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree 2 m high. Flowering pinkish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chanthaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

35    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3053 Breynia retusa (Dennst.) Alston W. Nanakorn et al. 3053
2. 3087 Breynia retusa (Dennst.) Alston W. Nanakorn et al. 3087
3. 3187 Breynia retusa (Dennst.) Alston W. Nanakorn et al. 3187
4. 3806 Breynia retusa (Dennst.) Alston W. Nanakorn et al. 3806
5. 3945 Breynia retusa (Dennst.) Alston W. Nanakorn et al. 3945
6. 4560 Breynia retusa (Dennst.) Alston W. Nanakorn et al. 4560
7. 6283 Breynia retusa (Dennst.) Alston W. Nanakorn et al. 6283
8. 6307 Breynia retusa (Dennst.) Alston W. Nanakorn et al. 6307
9. 6659 Breynia retusa (Dennst.) Alston W. Nanakorn et al. 6659
10. 9109 Breynia retusa (Dennst.) Alston W. Nanakorn et al. 9109
11. 11433 Breynia retusa (Dennst.) Alston W. Pongamornkul 157
12. 12706 Breynia retusa (Dennst.) Alston Mehd Shah & A. Tau MS5037
13. 14482 Breynia retusa (Dennst.) Alston S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 271
14. 14538 Breynia retusa (Dennst.) Alston P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 750
15. 17638 Breynia retusa (Dennst.) Alston P. Srisanga 1417
16. 31086 Breynia retusa (Dennst.) Alston P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2761
17. 31088 Breynia retusa (Dennst.) Alston P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2763
18. 32025 Breynia retusa (Dennst.) Alston Pranee Palee 966
19. 32097 Breynia retusa (Dennst.) Alston S. Chongko 559
20. 37529 Breynia retusa (Dennst.) Alston J.F. Maxwell 06-348
21. 38446 Breynia retusa (Dennst.) Alston C. Maknoi & P. Srisanga 2218
22. 44356 Breynia retusa (Dennst.) Alston S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0536
23. 44357 Breynia retusa (Dennst.) Alston S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0337
24. 44295 Breynia retusa (Dennst.) Alston P. Sidisunthorn ST1790
25. 44337 Breynia retusa (Dennst.) Alston S. Gardner, T. Utteridge & W.Tanming ST1838
26. 46431 Breynia retusa (Dennst.) Alston W. Pongamornkul 2506
27. 66931 Breynia retusa (Dennst.) Alston W. Pongamornkul 3513
28. 67013 Breynia retusa (Dennst.) Alston W. Pongamornkul 3595
29. 82954 Breynia retusa (Dennst.) Alston M. Norsaengsri 12338
30. 92296 Breynia retusa (Dennst.) Alston Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shein Aung & Khin Win Maung 092350
31. 101273 Breynia retusa (Dennst.) Alston N. Muangyen AKN 020
32. 104219 Breynia retusa (Dennst.) Alston S. Kamonnate 719
33. 110552 Breynia retusa (Dennst.) Alston W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5667
34. 129327 Breynia retusa (Dennst.) Alston Akharasit Bunsongthae 184
35. 137098 Breynia retusa (Dennst.) Alston Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Yo El 103567

ปิด

QR code