ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 31439
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Jasminum coarctatum Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

OLEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Wessumritt & W. Boonchai 19
Collected date

วันที่เก็บ

20 Feb 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest. Climber.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chanthaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

19    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 49421 Jasminum coarctatum Roxb. T. Shimizu & A. Nalamphoon T-7753
2. 50609 Jasminum coarctatum Roxb. P. Wessumritt & W. Boonchai 115
3. 51003 Jasminum coarctatum Roxb. M. Norsaengsri 5354
4. 51806 Jasminum coarctatum Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 7861
5. 51831 Jasminum coarctatum Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 7886
6. 53326 Jasminum coarctatum Roxb. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7993
7. 59056 Jasminum coarctatum Roxb. Li-Jianwu 398
8. 59169 Jasminum coarctatum Roxb. M. Norsaengsri & N. Tathana 9706
9. 60281 Jasminum coarctatum Roxb. Wang Hong 8004
10. 69479 Jasminum coarctatum Roxb. Zhou-Shishun 6937
11. 72699 Jasminum coarctatum Roxb. C. Maknoi 4934
12. 74451 Jasminum coarctatum Roxb. Zhou-Shishun 8413
13. 74499 Jasminum coarctatum Roxb. Zhou-Shishun 8444
14. 86068 Jasminum coarctatum Roxb. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-072
15. 86284 Jasminum coarctatum Roxb. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-288
16. 90787 Jasminum coarctatum Roxb. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3395
17. 95131 Jasminum coarctatum Roxb. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-170
18. 115358 Jasminum coarctatum Roxb. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 893
19. 117904 Jasminum coarctatum Roxb. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-274

ปิด

QR code