ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 31451
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calamus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ARECACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 711
Collected date

วันที่เก็บ

4 Mar 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Acaulescent palm, caespitose, with two equally long shoots, sterile. Leaves in crown 4; leaf base slit to the base, not fibrous, spines green basally, yellowish brown towards the tip; leaf petiole 140-200 cm long, 0.8 cm in diam; leaflets 2x12-14; leaf rachis 100-140 cm long.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

49    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5008 Calamus sp. W. Nanakorn et al. 5008
2. 7699 Calamus sp. W. Nanakorn et al. 7699
3. 8131 Calamus sp. W. Nanakorn et al. 8131
4. 14478 Calamus sp. T. Hawanonda 073
5. 17071 Calamus sp. P. Suksathan 2400
6. 17075 Calamus sp. P. Suksathan 2404
7. 18581 Calamus sp. P. Srisanga 1741
8. 18583 Calamus sp. P. Srisanga 1743
9. 19823 Calamus sp. S. Watthana et al. 1111
10. 20304 Calamus sp. M. Norsaengsri 1363
11. 20305 Calamus sp. M. Norsaengsri 1364
12. 20319 Calamus sp. M. Norsaengsri 1378
13. 20518 Calamus sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1417
14. 20628 Calamus sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1527
15. 20629 Calamus sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1528
16. 23584 Calamus sp. R. Pongsattayapipat, P. Suksathan and C. Maknoi 31
17. 25547 Calamus sp. T. Tatiya s.n.
18. 30187 Calamus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-52A
19. 31444 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 704
20. 31446 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 706
21. 31447 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 707
22. 31452 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 712
23. 31453 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 713
24. 31456 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 716
25. 31460 Calamus sp. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 720
26. 31466 Calamus sp. Anders S. Barfod, R. Pongsattayapipat & Katija Anker 726
27. 31469 Calamus sp. Anders S. Barfod, R. Pongsattayapipat & Katija Anker 729
28. 33281 Calamus sp. Jatupol K. 07-062
29. 34263 Calamus sp. W. Pongamornkul 1621
30. 36065 Calamus sp. Jatupol K. 08-406
31. 39640 Calamus sp. M. Norsaengsri 4728
32. 44937 Calamus sp. Jitipon Tasaneeyakon HN1840
33. 44964 Calamus sp. Piyawan Winichainan HN1183
34. 48126 Calamus sp. W. Boonprakop 0135
35. 52198 Calamus sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1440
36. 52227 Calamus sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1469
37. 56846 Calamus sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2036
38. 62134 Calamus sp. D. Khrueasan MS453
39. 66878 Calamus sp. W. Pongamornkul 3460
40. 78223 Calamus sp. V. Nguanchoo 376
41. 80325 Calamus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-140
42. 80072 Calamus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097732
43. 94995 Calamus sp. Ploy Hutasing 025
44. 101325 Calamus sp. Jittiporn Thasaniyakorn 122-124
45. 106377 Calamus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 832
46. 106845 Calamus sp. P. Panyadee and W. Khattiyot 110
47. 109602 Calamus sp. Jittiporn Tassaniyakorn 122
48. 125694 Calamus sp. K. Punchay 497
49. 128137 Calamus sp. K. Inthamma 995

ปิด

QR code