ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 3369
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 543
Collected date

วันที่เก็บ

22 May 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Monthon Norsaengsri
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Along roadsides or rice fields.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

50
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1081 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. W. Nanakorn et al. 1081
2. 2100 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 350
3. 2173 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. W. Nanakorn et al. 2173
4. 2232 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 344
5. 3678 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. W. Nanakorn et al. 3678
6. 4119 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. W. Nanakorn et al. 4119
7. 6513 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. W. Nanakorn et al. 6513
8. 16678 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. S. Sasrirat 127
9. 17160 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 945
10. 17299 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. P. Suksathan 2608
11. 32242 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. J.F. Maxwell 06-433
12. 34696 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 3391
13. 39376 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 4462
14. 39415 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 4501
15. 41320 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. V.D. Buchkin s.n.
16. 46370 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 3391
17. 46729 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 2915
18. 48021 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 7189
19. 53436 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri & N. Tathana 7432
20. 55852 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. J.F. Maxwell 12-12
21. 57985 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9087
22. 63514 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 6772
23. 63712 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 3712
24. 63722 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 2086
25. 65086 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 352
26. 72768 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. M. Norsaengsri 10874
27. 80193 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. P. Srisanga, M. Norsaengsri, S. Watthana, W. La-ongsri, K. Fujikawa & U. Baba M1-9
28. 82167 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. C. Maknoi 7759
29. 111472 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-420
30. 121858 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1193
31. 121991 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1326
32. 122120 Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1453

ปิด

QR code