ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 3371
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf
Family name

ชื่อวงศ์

Poaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 3371
Collected date

วันที่เก็บ

16 May 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6361 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf W. Nanakorn et al. 6361
2. 6363 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf W. Nanakorn et al. 6363
3. 7130 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf W. Nanakorn et al. 7130
4. 8292 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf W. Nanakorn et al. 8292
5. 18621 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf P. Srisanga 1781
6. 19058 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf W. Nanakorn et al. 19058
7. 21497 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf M. Norsaengsri 1742
8. 36560 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf C. Maknoi 1880
9. 48553 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf M. Norsaengsri, N. Tathana 7304
10. 49786 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf M. Norsaengsri 6305
11. 52265 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf W. La-ongsri, N. Romkham 1507
12. 52589 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1674
13. 53115 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf Yin-Jiangtao 1323
14. 55313 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf M. Norsaengsri, N. Tathana 8270
15. 56228 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf M. Norsaengsri 783
16. 57042 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf M. Norsaengsri, N. Tathana 9321
17. 56826 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2016
18. 63629 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf M. Norsaengsri 2501
19. 65558 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf M. Norsaengsri 2524
20. 65833 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf M. Norsaengsri 2253
21. 66577 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2837
22. 75248 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2425
23. 86538 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf W. Tanming 990
24. 131353 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf K. Srithi 648
25. 143189 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf M. Norsaengsri 2312

ปิด

QR code