ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 31843
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pavetta sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 1566
Collected date

วันที่เก็บ

4 Jul 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Trang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

138    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 76 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 076
2. 693 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 693
3. 3432 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 3432
4. 3489 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 3489
5. 6516 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 6516
6. 7476 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 7476
7. 9238 Pavetta sp. W. Nanakorn 9238
8. 9514 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 9514
9. 11832 Pavetta sp. S. Sasrirat 37
10. 12545 Pavetta sp. P. Srisanga 306
11. 12577 Pavetta sp. P. Srisanga 338
12. 13994 Pavetta sp. P. Srisanga & S. Watthana 660
13. 14332 Pavetta sp. W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 418
14. 16244 Pavetta sp. C. Puff 990909.1.1
15. 16245 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 16245
16. 17698 Pavetta sp. P. Srisanga 1477
17. 18968 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 18968
18. 19143 Pavetta sp. W. Saemyarm 086
19. 19253 Pavetta sp. S. Watthana and M. Wongnak 964
20. 20895 Pavetta sp. P. Suksathan 3013
21. 21158 Pavetta sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2032
22. 21679 Pavetta sp. S. Watthana 1471
23. 22244 Pavetta sp. P. Srisanga 2304
24. 23433 Pavetta sp. W. Pongamornkul 958
25. 25019 Pavetta sp. C. Glamwaewwong 969
26. 27627 Pavetta sp. C. Maknoi 815
27. 28078 Pavetta sp. S. Watthana 1915
28. 29072 Pavetta sp. S. Suddee et al. 2652
29. 30358 Pavetta sp. C. Maknoi 1497
30. 31489 Pavetta sp. C. Maknoi 1611
31. 35309 Pavetta sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8112
32. 35792 Pavetta sp. C. Maknoi 1724
33. 36353 Pavetta sp. W. Pongamornkul 2300
34. 37855 Pavetta sp. M. Norsaengsri 3821
35. 37936 Pavetta sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 2765
36. 38274 Pavetta sp. P. Wessumritt 241
37. 38349 Pavetta sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2121
38. 38409 Pavetta sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2181
39. 38809 Pavetta sp. C. Maknoi 2479
40. 39075 Pavetta sp. W. Pongamornkul 2420
41. 40427 Pavetta sp. C. Maknoi 2798
42. 40725 Pavetta sp. S. Watthana & P. Srisanga 3126
43. 45101 Pavetta sp. M. Tanaros 503
44. 45179 Pavetta sp. M. Tanaros 582
45. 45282 Pavetta sp. Pooma, R., Phattarahirankanok K. 6305
46. 45306 Pavetta sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, P. Chantaboon 3526
47. 46029 Pavetta sp. C. Maknoi 3724
48. 48335 Pavetta sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49502
49. 48704 Pavetta sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7984
50. 50878 Pavetta sp. S. Watthana 3610
51. 51317 Pavetta sp. M. Norsaengsri 2765
52. 53617 Pavetta sp. Yin-Jiantao 1618
53. 55846 Pavetta sp. P. Chantaranothai et al. 117
54. 55847 Pavetta sp. P. Chantaranothai et al. 1782
55. 55848 Pavetta sp. Anonymous s.n.
56. 57256 Pavetta sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0154
57. 58681 Pavetta sp. Zhou-Shishun 3856
58. 59449 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0055/2553
59. 59839 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0230/2554
60. 59850 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0241/2554
61. 59982 Pavetta sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2141
62. 60596 Pavetta sp. Ling Shein Man 088057
63. 61901 Pavetta sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087405
64. 61974 Pavetta sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087488
65. 62316 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0603/2555
66. 62345 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0632/2555
67. 62463 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0403/2555
68. 63602 Pavetta sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6678
69. 64702 Pavetta sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9966
70. 65012 Pavetta sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6241
71. 65793 Pavetta sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10286
72. 67042 Pavetta sp. W. Pongamornkul 3624
73. 67654 Pavetta sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 921
74. 68748 Pavetta sp. M. Norsaengsri 10659
75. 71099 Pavetta sp. S. Watthana 3812
76. 71527 Pavetta sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1064
77. 72898 Pavetta sp. M. Norsaengsri 11015
78. 73243 Pavetta sp. M. Norsaengsri 11415
79. 73388 Pavetta sp. C. Lakoet 0546
80. 74969 Pavetta sp. C. Maknoi 6615
81. 75168 Pavetta sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2314
82. 75308 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094989
83. 75367 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095446
84. 75426 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095071
85. 75501 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095204
86. 75612 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094640
87. 78825 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-103
88. 79097 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-292
89. 79153 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-348
90. 79263 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-458
91. 80411 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-226
92. 82652 Pavetta sp. C. Maknoi 7553
93. 82766 Pavetta sp. C. Maknoi 7667
94. 83030 Pavetta sp. M. Norsaengsri 12414
95. 84877 Pavetta sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3956
96. 85321 Pavetta sp. C. Maknoi 7969
97. 85387 Pavetta sp. C. Maknoi 8035
98. 85550 Pavetta sp. C. Maknoi 8249
99. 86975 Pavetta sp. C. Glamwaewwong 268/58
100. 86445 Pavetta sp. M. Wongnak 470
101. 87497 Pavetta sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-339
102. 87367 Pavetta sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-209
103. 88626 Pavetta sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 477
104. 89493 Pavetta sp. W. Pongamornkul 5593
105. 89993 Pavetta sp. T. Pingyot 007
106. 90846 Pavetta sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3455
107. 92542 Pavetta sp. W. Pongamornkul 5345
108. 98768 Pavetta sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-245
109. 101069 Pavetta sp. W. Pongamornkul 6090
110. 102546 Pavetta sp. V. Nguanchoo 802
111. 104661 Pavetta sp. C. Maknoi 5894
112. 104417 Pavetta sp. T. Khambai 440
113. 104433 Pavetta sp. T. Khambai 456
114. 104435 Pavetta sp. T. Khambai 458
115. 104461 Pavetta sp. T. Khambai 484
116. 104463 Pavetta sp. T. Khambai 486
117. 104810 Pavetta sp. C. Maknoi 5686
118. 110730 Pavetta sp. N. Muangyen 1938
119. 110743 Pavetta sp. N. Muangyen 1951
120. 110848 Pavetta sp. N. Muangyen 2062
121. 111182 Pavetta sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-130
122. 112748 Pavetta sp. N. Muangyen 2235
123. 112781 Pavetta sp. N. Muangyen 2268
124. 112835 Pavetta sp. N. Muangyen 2322
125. 114570 Pavetta sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4919
126. 114970 Pavetta sp. T. Choopan et al. 2018-246
127. 115496 Pavetta sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1388
128. 117642 Pavetta sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-012
129. 118039 Pavetta sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-409
130. 118404 Pavetta sp. K. Inthamma 303
131. 118449 Pavetta sp. K. Inthamma 348
132. 118897 Pavetta sp. K. Inthamma 475
133. 125335 Pavetta sp. W. Pongamornkul 7078
134. 125411 Pavetta sp. W. Pongamornkul 7154
135. 127149 Pavetta sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1880
136. 128197 Pavetta sp. K. Inthamma 1067
137. 128071 Pavetta sp. K. Inthamma 924
138. 129469 Pavetta sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4327

ปิด

QR code