ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 31857
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aglaonema sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ARACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 1587
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jul 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Warintorn Khattiyot
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Spade green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phangnga, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

64    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13864 Aglaonema sp. P. Srisanga 567
2. 14363 Aglaonema sp. P. Suksathan 1668
3. 17024 Aglaonema sp. P. Srisanga 1341
4. 19879 Aglaonema sp. S. Watthana 1182
5. 31196 Aglaonema sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2871
6. 31842 Aglaonema sp. C. Maknoi 1565
7. 36164 Aglaonema sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3664.1
8. 37135 Aglaonema sp. C. Maknoi 2017
9. 38904 Aglaonema sp. C. Maknoi 2574
10. 38510 Aglaonema sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2282
11. 41222 Aglaonema sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5611
12. 48238 Aglaonema sp. M. Norsaengsri 1262
13. 53077 Aglaonema sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7650
14. 53742 Aglaonema sp. C. Maknoi 3023
15. 56845 Aglaonema sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2035
16. 66560 Aglaonema sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3380
17. 66565 Aglaonema sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3386
18. 71891 Aglaonema sp. J. Towaranonte s.n.
19. 76604 Aglaonema sp. C. Maknoi 7173
20. 76013 Aglaonema sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095377
21. 77787 Aglaonema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-2
22. 79041 Aglaonema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-237
23. 79220 Aglaonema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-415
24. 79226 Aglaonema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-421
25. 81142 Aglaonema sp. C. Maknoi 7323
26. 81355 Aglaonema sp. C. Maknoi 7537
27. 85405 Aglaonema sp. C. Maknoi 8053
28. 85580 Aglaonema sp. C. Maknoi 8279
29. 86059 Aglaonema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-063
30. 88324 Aglaonema sp. N. Muangyen 176
31. 88799 Aglaonema sp. C. Maknoi 8401
32. 89273 Aglaonema sp. C. Maknoi 8121
33. 89274 Aglaonema sp. C. Maknoi 8122
34. 89338 Aglaonema sp. W. Pongamornkul 5438
35. 89433 Aglaonema sp. W. Pongamornkul 5533
36. 94790 Aglaonema sp. Chusie & K. Srithi HBY156
37. 100706 Aglaonema sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-309
38. 101786 Aglaonema sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 086
39. 109797 Aglaonema sp. TLBG 130
40. 110012 Aglaonema sp. TLBG 610
41. 113228 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3921
42. 115486 Aglaonema sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1378
43. 116676 Aglaonema sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-299
44. 116964 Aglaonema sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-157
45. 117065 Aglaonema sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-258
46. 117310 Aglaonema sp. N. Muangyen 2577
47. 117837 Aglaonema sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-207
48. 120675 Aglaonema sp. N. Muangyen 2657
49. 124799 Aglaonema sp. N. Muangyen 3376
50. 126852 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4093
51. 126902 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4144
52. 128646 Aglaonema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2086
53. 128583 Aglaonema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2023
54. 129390 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4248
55. 129392 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4250
56. 129482 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4340
57. 129487 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4345
58. 129670 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4528
59. 129671 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4529
60. 129672 Aglaonema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4530
61. 134043 Aglaonema sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3508
62. 134575 Aglaonema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3210
63. 134626 Aglaonema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3261
64. 139670 Aglaonema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3912

ปิด

QR code