ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 31995
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melastoma malabathricum L.
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Pranee Palee 918
Collected date

วันที่เก็บ

8 Apr 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen treelet-tree, 2.5-6 m tall; bark thin, very finely cracked, brown; hypanthium dull green, calyx lobes reddish, petals dark pink; larger anthers pink, smaller anthers yellow, all filaments pale pink, stigma green, style pink; leaf blades dark green above, pale green underneath.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1350
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14961 Melastoma malabathricum L. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 501
2. 23269 Melastoma malabathricum L. C. Glamwaewwong 288
3. 25703 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 240
4. 27525 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 712
5. 29587 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 1329
6. 34227 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 2151
7. 34239 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 2163
8. 34952 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 1756
9. 34955 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 1759
10. 35169 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 2397
11. 35896 Melastoma malabathricum L. Jatupol K. 08-237
12. 37090 Melastoma malabathricum L. P. Suksathan 4658
13. 37247 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 2361
14. 38658 Melastoma malabathricum L. S. Watthana 2882
15. 40727 Melastoma malabathricum L. S. Watthana & P. Srisanga 3128
16. 47345 Melastoma malabathricum L. M. Inyaritt & S. Sittipracharat 012
17. 47933 Melastoma malabathricum L. M. Norsaengsri 7101
18. 48138 Melastoma malabathricum L. W. Boonprakop 0111
19. 48172 Melastoma malabathricum L. W. Boonprakop 0192
20. 50268 Melastoma malabathricum L. H. Takahashi T-62903
21. 50378 Melastoma malabathricum L. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60750
22. 55140 Melastoma malabathricum L. P. Chantaranothai et al. 163
23. 55141 Melastoma malabathricum L. P. Chantaranothai et al. s.n.
24. 56505 Melastoma malabathricum L. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051146
25. 57553 Melastoma malabathricum L. Wanisa Kantamanee 30
26. 59992 Melastoma malabathricum L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2152
27. 61838 Melastoma malabathricum L. Ling Shein Man 087326
28. 63379 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 7552
29. 64958 Melastoma malabathricum L. P. Ajintaiyasil 024
30. 65200 Melastoma malabathricum L. K. Srithi 80
31. 67060 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 3642
32. 67090 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 3672
33. 67705 Melastoma malabathricum L. P. Phaosrichai & M. Wongnak 15
34. 69244 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 6858
35. 69416 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 6833
36. 69431 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 7032
37. 69630 Melastoma malabathricum L. V. Nguanchoo 252
38. 69634 Melastoma malabathricum L. V. Nguanchoo 201
39. 74472 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 8406
40. 80026 Melastoma malabathricum L. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097752
41. 82050 Melastoma malabathricum L. M. Norsaengsri 12083
42. 82947 Melastoma malabathricum L. M. Norsaengsri 12331
43. 83464 Melastoma malabathricum L. Ubonwan Upho UBON 73
44. 83987 Melastoma malabathricum L. M. Pinyosak & P. Wessumritt 305
45. 85058 Melastoma malabathricum L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3293
46. 86115 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-119
47. 86184 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-188
48. 86716 Melastoma malabathricum L. C. Glamwaewwong 010/58
49. 86717 Melastoma malabathricum L. C. Glamwaewwong 011/58
50. 87373 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-215
51. 89868 Melastoma malabathricum L. Y. Seepacha & J. Ongkhakat YJ4
52. 93065 Melastoma malabathricum L. N. Turreira-Garcia 119
53. 93391 Melastoma malabathricum L. Alisa Narai 02
54. 93621 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5804
55. 94504 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 1631
56. 94784 Melastoma malabathricum L. Chusie & K. Srithi HBY224
57. 95008 Melastoma malabathricum L. Ploy Hutasing 036
58. 98666 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-143
59. 102517 Melastoma malabathricum L. V. Nguanchoo 768
60. 104240 Melastoma malabathricum L. S. Kamonnate 804
61. 105835 Melastoma malabathricum L. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK088
62. 112752 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2239
63. 113363 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-64
64. 113822 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-072
65. 113887 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-137
66. 114137 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-387
67. 115343 Melastoma malabathricum L. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 878
68. 117275 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2542
69. 117693 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-063
70. 117773 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-143
71. 118037 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-407
72. 120687 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2669
73. 120972 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2954
74. 121163 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 3145

ปิด

QR code