ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 31920
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hyptis suaveolens (L.) Poit.
Family name

ชื่อวงศ์

Lamiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 1364
Collected date

วันที่เก็บ

3 Apr 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flowers violet.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Bueng Kan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2345 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Nanakorn et al. 2345
2. 5097 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Nanakorn et al. 5097
3. 7450 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Nanakorn et al. 7450
4. 7718 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Nanakorn et al. 7718
5. 9810 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Nanakorn et al. 9810
6. 24826 Hyptis suaveolens (L.) Poit. K. Kertsawang 398
7. 30030 Hyptis suaveolens (L.) Poit. S. Chongko 591
8. 32166 Hyptis suaveolens (L.) Poit. J.F. Maxwell 06 163
9. 34188 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Pongamornkul 2113
10. 34657 Hyptis suaveolens (L.) Poit. M. Norsaengsri 3292
11. 38659 Hyptis suaveolens (L.) Poit. S. Watthana 2883
12. 39190 Hyptis suaveolens (L.) Poit. M. Norsaengsri 4276
13. 39209 Hyptis suaveolens (L.) Poit. M. Norsaengsri 4296
14. 41793 Hyptis suaveolens (L.) Poit. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 41
15. 42607 Hyptis suaveolens (L.) Poit. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6092
16. 42861 Hyptis suaveolens (L.) Poit. C. Maknoi, M. Tanaros 3436
17. 45809 Hyptis suaveolens (L.) Poit. C. Maknoi 3625
18. 46277 Hyptis suaveolens (L.) Poit. M. Norsaengsri 3292
19. 52741 Hyptis suaveolens (L.) Poit. C. Maknoi 2910
20. 60941 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Ling Shein Mang 87706
21. 61817 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Ling Shein Mang 87010
22. 63968 Hyptis suaveolens (L.) Poit. M. Pinyosak, P. Vessumrit 64
23. 67249 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 762
24. 68111 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 587
25. 73325 Hyptis suaveolens (L.) Poit. C. Lakoet 483
26. 73457 Hyptis suaveolens (L.) Poit. C. Lakoet 617
27. 76837 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Tanming 611
28. 83955 Hyptis suaveolens (L.) Poit. M. Pinyosak, P. Vessumrit 64
29. 89809 Hyptis suaveolens (L.) Poit. C. Maknoi 4728
30. 90004 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Alita Boonchuwong 1
31. 90050 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Wannipa Chaowichian 2
32. 93631 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Rukarcha 41
33. 113017 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6622
34. 120535 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Tanming SP 41
35. 122005 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1339
36. 122135 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1468
37. 125147 Hyptis suaveolens (L.) Poit. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 769
38. 125158 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1573
39. 129631 Hyptis suaveolens (L.) Poit. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4489
40. 131219 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang, U. Thongnak 4569
41. 140555 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101570
42. 140556 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101540
43. 141743 Hyptis suaveolens (L.) Poit. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3729

ปิด

QR code