ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 32207
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 06-107
Collected date

วันที่เก็บ

1 Feb 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous tree 6 m, dbh 12 cm; bark slightly thickened, very finely roughened, grey; branchlets light brown; infructescence axes brown; capsules dry, light to medium brown; leaf blades dull dark green above, greyish underneath.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1125
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

49    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 40 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 040
2. 1000 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 1000
3. 1853 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 1853
4. 4294 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 4294
5. 4295 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 4295
6. 5655 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 5655
7. 7081 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 7081
8. 7395 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 7395
9. 8165 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 8165
10. 9860 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib S. Watthana, S. Siriphum 020
11. 9449 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 9449
12. 9629 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 9629
13. 9838 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 9838
14. 11706 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Pongamornkul 254
15. 12941 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Prachit et al. 8
16. 18317 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib M. Norsaengsri 1090
17. 19130 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 19130
18. 24197 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib C. Glamwaewwong 718
19. 25843 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Bot. KU 2006.40
20. 35995 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Jatupol K. 08-336
21. 38430 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib C. Maknoi & P. Srisanga 2202
22. 38810 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib C. Maknoi 2480
23. 39103 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Jatupol K. 08-452
24. 40299 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib C. Maknoi 2671
25. 48498 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38703
26. 48598 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib M. Norsaengsri 7349
27. 48987 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib M. Tagawa, K. Iwatsuki, H. Koyama, N. Fukuoka, A. Nalamphoon & A. Chintayungkun T-9149
28. 48988 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T- 11182
29. 49149 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib K. Iwatsuki, H. Koyama & N. Fukuoka T-9461
30. 59531 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Romklao Botanical Garden 0137/2553
31. 59696 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib T. Khambai 107
32. 62310 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib Romklao Botanical Garden 0597/2555
33. 67911 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib M. Norsaengsri 10591
34. 68075 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib P. Thongson & W. Boonprakop 0343
35. 68276 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib C. Maknoi 4380
36. 68648 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3012
37. 72912 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib M. Norsaengsri 10693
38. 73347 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib C. Lakoet 0505
39. 79161 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-356
40. 86710 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Tanming 1005
41. 91934 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib N. Muangyen 1302
42. 94675 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4044
43. 96139 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4324
44. 104408 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib T. Khambai 431
45. 104409 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib T. Khambai 432
46. 104410 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib T. Khambai 433
47. 104601 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib W. Pongamornkul 6378
48. 110118 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 991
49. 111131 Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-079

ปิด

QR code