ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 32243
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cynodon dactylon (L.) Pers.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 06-434
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jul 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phrae, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

250
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14118 Cynodon dactylon (L.) Pers. H. Hemadhulin 46
2. 16723 Cynodon dactylon (L.) Pers. S. Sasrirat 172
3. 30876 Cynodon dactylon (L.) Pers. J.F. Maxwell 07-385
4. 32735 Cynodon dactylon (L.) Pers. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-072114
5. 33859 Cynodon dactylon (L.) Pers. J.F. Maxwell 07-626
6. 34655 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 3290
7. 34698 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 3395
8. 37815 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 3771
9. 37915 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 3951
10. 37928 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 3964
11. 39469 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 4555
12. 39418 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 4504
13. 39645 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 4733
14. 39937 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 5044
15. 41487 Cynodon dactylon (L.) Pers. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 63
16. 46275 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 3290
17. 46374 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 3395
18. 46719 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 2916
19. 51294 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 2742
20. 56235 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri 688
21. 56074 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri & N. Tathana 8853
22. 58637 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri & N. Tathana 9672
23. 60036 Cynodon dactylon (L.) Pers. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2197
24. 71886 Cynodon dactylon (L.) Pers. B. Pantarod 38
25. 77429 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Tashiro FOK-058532
26. 81478 Cynodon dactylon (L.) Pers. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11723
27. 82470 Cynodon dactylon (L.) Pers. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092484
28. 82637 Cynodon dactylon (L.) Pers. K. Wangwasit 050518-6
29. 87277 Cynodon dactylon (L.) Pers. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-119

ปิด

QR code