ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 3489
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pavetta sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rubiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 3489
Collected date

วันที่เก็บ

27 May 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Christian Puff
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Si Thammarat, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

136    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 76 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 76
2. 693 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 693
3. 3432 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 3432
4. 6516 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 6516
5. 7476 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 7476
6. 9238 Pavetta sp. W. Nanakorn 9238
7. 9514 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 9514
8. 11832 Pavetta sp. S. Sasrirat 37
9. 12577 Pavetta sp. P. Srisanga 338
10. 13994 Pavetta sp. P. Srisanga, S. Watthana 660
11. 14332 Pavetta sp. W. Pongamornkul, P. Kumphet, S. Watthana 418
12. 16244 Pavetta sp. C. Puff 990909.1 1
13. 16245 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 16245
14. 17698 Pavetta sp. P. Srisanga 1477
15. 18968 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 18968
16. 19143 Pavetta sp. W. Saemyarm 86
17. 19253 Pavetta sp. S. Watthana, M. wongnak 964
18. 20895 Pavetta sp. P. Suksathan 3013
19. 21158 Pavetta sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2032
20. 21679 Pavetta sp. S. Watthana 1471
21. 22244 Pavetta sp. P. Srisanga 2304
22. 25019 Pavetta sp. C. Glamwaewwong 969
23. 27627 Pavetta sp. C. Maknoi 815
24. 28078 Pavetta sp. S. Watthana 1915
25. 29072 Pavetta sp. S. Suddee et al. 2652
26. 30358 Pavetta sp. C. Maknoi 1497
27. 31489 Pavetta sp. C. Maknoi 1611
28. 31843 Pavetta sp. C. Maknoi 1566
29. 35309 Pavetta sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8112
30. 36353 Pavetta sp. W. Pongamornkul 2300
31. 37855 Pavetta sp. M. Norsaengsri 3821
32. 37936 Pavetta sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 2765
33. 38274 Pavetta sp. P. Wessumritt 241
34. 38409 Pavetta sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2181
35. 39075 Pavetta sp. W. Pongamornkul 2420
36. 40427 Pavetta sp. C. Maknoi 2798
37. 40725 Pavetta sp. S. Watthana, P. Srisanga 3126
38. 45101 Pavetta sp. M. Tanaros 503
39. 45179 Pavetta sp. M. Tanaros 582
40. 45282 Pavetta sp. Pooma, R., Phattarahirankanok K. 6305
41. 45306 Pavetta sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, P. Chantaboon 3526
42. 46029 Pavetta sp. C. Maknoi 3724
43. 48335 Pavetta sp. Hiroshige Koyama, Chamlong Phengklai T 49502
44. 48704 Pavetta sp. T. Shimizu, N. Fukuoka, A. Nalamphoon T 7984
45. 50878 Pavetta sp. S. Watthana 3610
46. 51317 Pavetta sp. M. Norsaengsri 2765
47. 53617 Pavetta sp. Yin-Jiangtao 1618
48. 55846 Pavetta sp. P. Chantaranothai et al. 117
49. 55847 Pavetta sp. P. Chantaranothai et al. 1782
50. 55848 Pavetta sp. Anonymous s.n.
51. 57256 Pavetta sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 154
52. 58681 Pavetta sp. Zhou-Shishun 3856
53. 59449 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 2553 55
54. 59839 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 2554 230
55. 59850 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 2554 241
56. 60596 Pavetta sp. Ling Shein Mang 88057
57. 61974 Pavetta sp. Ling Shein Mang, Ling Kee, Htum Tin 87488
58. 61901 Pavetta sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Mang, Ha Shein Aung 87405
59. 62316 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 2555 603
60. 62463 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 2555 403
61. 63602 Pavetta sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6678
62. 64702 Pavetta sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9966
63. 65012 Pavetta sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang, Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack OS 6241
64. 65793 Pavetta sp. M. Norsaengsri, S. Boonwong 10286
65. 67042 Pavetta sp. W. Pongamornkul 3624
66. 67654 Pavetta sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 921
67. 68748 Pavetta sp. M. Norsaengsri 10659
68. 71527 Pavetta sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1064
69. 71099 Pavetta sp. S. Watthana 3812
70. 72898 Pavetta sp. M. Norsaengsri 11015
71. 73388 Pavetta sp. C. Lakoet 546
72. 73243 Pavetta sp. M. Norsaengsri 11415
73. 74969 Pavetta sp. C. Maknoi 6615
74. 75168 Pavetta sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2314
75. 75308 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94989
76. 75367 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95446
77. 75426 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95071
78. 75501 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95204
79. 75612 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 94640
80. 78825 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 103
81. 79097 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 292
82. 79153 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 348
83. 79263 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 458
84. 80411 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 226
85. 82652 Pavetta sp. C. Maknoi 7553
86. 82766 Pavetta sp. C. Maknoi 7667
87. 83030 Pavetta sp. M. Norsaengsri 12414
88. 85321 Pavetta sp. C. Maknoi 7969
89. 85387 Pavetta sp. C. Maknoi 8035
90. 85550 Pavetta sp. C. Maknoi 8249
91. 86445 Pavetta sp. M. Wongnak 470
92. 87367 Pavetta sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 209
93. 87497 Pavetta sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 339
94. 88626 Pavetta sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 477
95. 89493 Pavetta sp. W. Pongamornkul 5593
96. 90846 Pavetta sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3455
97. 92542 Pavetta sp. W. Pongamornkul 5345
98. 98768 Pavetta sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 245
99. 101069 Pavetta sp. W. Pongamornkul 6090
100. 102546 Pavetta sp. V. Nguanchoo 802
101. 104661 Pavetta sp. C. Maknoi 5894
102. 104810 Pavetta sp. C. Maknoi 5686
103. 110730 Pavetta sp. N. Muangyen 1938
104. 110743 Pavetta sp. N. Muangyen 1951
105. 110848 Pavetta sp. N. Muangyen 2062
106. 111182 Pavetta sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 130
107. 112781 Pavetta sp. N. Muangyen 2268
108. 112835 Pavetta sp. N. Muangyen 2322
109. 114570 Pavetta sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4919
110. 114970 Pavetta sp. T. Choopan et al. 2018 246
111. 115496 Pavetta sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1388
112. 117642 Pavetta sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 12
113. 118039 Pavetta sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 409
114. 118404 Pavetta sp. K. Inthamma 303
115. 118449 Pavetta sp. K. Inthamma 348
116. 121808 Pavetta sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1868
117. 125335 Pavetta sp. W. Pongamornkul 7078
118. 125411 Pavetta sp. W. Pongamornkul 7154
119. 127149 Pavetta sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1880
120. 128071 Pavetta sp. K. Inthamma 924
121. 128197 Pavetta sp. K. Inthamma 1067
122. 129469 Pavetta sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4327
123. 133141 Pavetta sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3105
124. 133498 Pavetta sp. Natdanai Pan-in V 282
125. 133546 Pavetta sp. Natdanai Pan-in V 331
126. 137201 Pavetta sp. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103527
127. 137202 Pavetta sp. Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103735 (1)
128. 137618 Pavetta sp. K. Inthamma 1202
129. 137629 Pavetta sp. K. Inthamma 1213
130. 137813 Pavetta sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1397
131. 138962 Pavetta sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3841
132. 140060 Pavetta sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10102
133. 140753 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100293
134. 141629 Pavetta sp. Suchanya Kantasa SK 134
135. 142105 Pavetta sp. W. Pongamornkul 8618
136. 143152 Pavetta sp. C. Maknoi et al. 6991

ปิด

QR code