ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 33035
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
Family name

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Hua La Ann
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Warintorn K. 07 19
Collected date

วันที่เก็บ

18 Nov 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 20-40 cm high ,rhizome with smell. Rhyzome have medicinal and spices property.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

350
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

68    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1197 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Nanakorn et al. 1197
2. 1465 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Nanakorn et al. 1465
3. 4152 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Nanakorn et al. 4152
4. 9325 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Nanakorn et al. 9325
5. 9459 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Nanakorn et al. 9459
6. 11594 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Nanakorn et al. 11594
7. 12297 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Pongamornkul 352
8. 14270 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Pongamornkul 8542
9. 14413 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Pongamornkul 8544
10. 21084 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 151
11. 23241 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Glamwaewwong 262
12. 23242 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Glamwaewwong 263
13. 25745 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 282
14. 25749 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 286
15. 25753 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 290
16. 25766 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 303
17. 27771 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 354
18. 29776 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 1097
19. 30085 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. S. Watthana 2356
20. 30400 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Pongamornkul 1908
21. 31555 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 1582
22. 35873 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Jatupol K. 08 214
23. 38139 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. M. Norsaengsri 4012
24. 38816 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 2486
25. 43156 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. J.F. Maxwell 09 260
26. 45988 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 3900
27. 48203 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 7
28. 54452 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. M. Norsaengsri, P. Thongson 6900
29. 58643 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. M. Norsaengsri, N. Tathana 9678
30. 59500 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Romklao Botanical Garden 2553 106
31. 62305 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Romklao Botanical Garden 2555 592
32. 62531 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Romklao Botanical Garden 2555 471
33. 66187 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Pongamornkul 3221
34. 66791 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. M. Norsaengsri 10389
35. 67803 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. M. Norsaengsri 10483
36. 67806 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. M. Norsaengsri 10486
37. 67815 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. M. Norsaengsri 10495
38. 68236 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 4341
39. 68701 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3065
40. 72743 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 4978
41. 85467 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 8166
42. 85599 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 8298
43. 87357 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 199
44. 87540 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 382
45. 93496 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Natcha Sutjaritjai ZB 236
46. 104667 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 5903
47. 104677 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 5913
48. 104867 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 5743
49. 104994 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 6152
50. 105752 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi 6945
51. 107210 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 37
52. 111170 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 118
53. 115947 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. K. Wangwasit 180718 35
54. 119100 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. N. Boonruang 208
55. 121383 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. N. Boonruang 444
56. 123574 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 112
57. 123706 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 243
58. 127000 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1731
59. 127215 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1946
60. 128210 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. K. Inthamma 1080
61. 129045 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2484
62. 129205 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Akharasit Bunsongthae 15
63. 130548 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 825
64. 130611 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 888
65. 133067 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3031
66. 133763 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Pongamornkul 7659
67. 138806 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3685
68. 140103 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10148

ปิด

QR code