ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 34057
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Phak Khrat
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 1982
Collected date

วันที่เก็บ

23 Sep 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 20-30 cm tall, in open area.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 28361 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-5(1)
2. 30411 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen W. Pongamornkul 1919
3. 33195 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen Warintorn K. 08-179
4. 33261 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen Jatupol K. 07-042
5. 35914 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen Jatupol K. 08-255
6. 64580 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen W. Pongamornkul 3129
7. 73644 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen W. Pongamornkul 04054
8. 74019 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen K. Khwan 132
9. 78040 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen W. Pongamornkul 4385
10. 78263 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen V. Nguanchoo 506
11. 78305 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen V. Nguanchoo 200
12. 78346 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen V. Nguanchoo 284
13. 78878 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen N. Muangyen 122
14. 88699 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 550
15. 86095 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-099
16. 90043 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen Titima Mataw 002
17. 90286 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-209
18. 90321 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-244
19. 94317 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen N. Muangyen 1445
20. 98649 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-126
21. 98896 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-373
22. 107449 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-220
23. 111269 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-217
24. 111233 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-181
25. 115693 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen K. Wangwasit 180124-49
26. 116320 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen W. Pongamornkul 6972
27. 117125 Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen N. Muangyen 2392

ปิด

QR code