ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 33906
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pimpinella cambodgiana H. Boiss.
Family name

ชื่อวงศ์

APIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 07-676
Collected date

วันที่เก็บ

28 Oct 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous, perennial, ground herb; stems green; inflorescence axes, calyx light green; petals, filaments white; anthers cream; pistil cream-greyish; petioles dull violet to light green; leaf blades dull dark green above, light green below.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1325
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1927 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. W. Nanakorn et al. 1927
2. 4769 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. W. Nanakorn et al. 4769
3. 5685 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. W. Nanakorn et al. 5685
4. 5753 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. W. Nanakorn et al. 5753
5. 9725 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. W. Nanakorn et al. 9725
6. 9776 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. W. Nanakorn et al. 9776
7. 15837 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. P. Srisanga & C. Puff 1036
8. 15965 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. P. Suksathan s.n.
9. 16433 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. P. Suksathan s.n.
10. 21254 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. M. Norsaengsri 1201
11. 21454 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. M. Norsaengsri 1694
12. 34109 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. W. Pongamornkul 2034
13. 36358 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3001
14. 41012 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. K. Kertsawang 929
15. 60936 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. Ling Shein Man 087711
16. 64582 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. W. Pongamornkul 3131
17. 71532 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1069
18. 88268 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. W. Pongamornkul 5274
19. 93566 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5749
20. 104945 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. C. Maknoi 6102
21. 125394 Pimpinella cambodgiana H. Boiss. W. Pongamornkul 7137

ปิด

QR code