ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 34114
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Premna sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 2039
Collected date

วันที่เก็บ

20 Dec 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

B. Bongcheewin
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.5 m high, in rocks mountain forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

75    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6703 Premna sp. W. Nanakorn et al. 6703
2. 18994 Premna sp. W. Nanakorn et al. 18994
3. 23306 Premna sp. W. Pongamornkul 952
4. 27601 Premna sp. C. Maknoi 788
5. 29651 Premna sp. C. Glamwaewwong 1385
6. 31927 Premna sp. C. Maknoi 1371
7. 32841 Premna sp. N. Muangyen 157
8. 34919 Premna sp. C. Leeratiwong 06-307
9. 37838 Premna sp. M. Norsaengsri 3803
10. 38385 Premna sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2157
11. 40655 Premna sp. S. Watthana 3057
12. 41258 Premna sp. S. Watthana 3257
13. 45086 Premna sp. M. Tanaros 488
14. 45087 Premna sp. M. Tanaros 489
15. 45905 Premna sp. C. Maknoi 3818
16. 47896 Premna sp. M. Norsaengsri 7064
17. 48678 Premna sp. M. Norsaengsri s.n.
18. 51510 Premna sp. Kanchana & Pattaraporn 7
19. 56476 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051235
20. 56502 Premna sp. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051139
21. 59740 Premna sp. S. Klongngern 35
22. 61937 Premna sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087395
23. 62054 Premna sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087423
24. 62609 Premna sp. W. Pongamornkul 2862
25. 64704 Premna sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9968
26. 65996 Premna sp. M. Norsaengsri 3042
27. 65997 Premna sp. M. Norsaengsri 3874
28. 66336 Premna sp. W. Pongamornkul 3376
29. 66545 Premna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3365
30. 66548 Premna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3368
31. 66896 Premna sp. W. Pongamornkul 3478
32. 67259 Premna sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 772
33. 67580 Premna sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 847
34. 67601 Premna sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 868
35. 67758 Premna sp. M. Norsaengsri 5816
36. 68179 Premna sp. C. Maknoi 4284
37. 68305 Premna sp. C. Maknoi 4408
38. 68750 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089568
39. 68803 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089628
40. 68805 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089631
41. 68821 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089645
42. 68861 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089693
43. 71374 Premna sp. W. Pongamornkul 3814
44. 72868 Premna sp. M. Norsaengsri 10985
45. 73054 Premna sp. M. Norsaengsri 11221
46. 73055 Premna sp. M. Norsaengsri 11222
47. 73069 Premna sp. M. Norsaengsri 11237
48. 73730 Premna sp. W. Pongamornkul 04140
49. 75968 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094308
50. 75010 Premna sp. M. Norsaengsri 11055
51. 75209 Premna sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2280
52. 75266 Premna sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2468
53. 75489 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095181
54. 76007 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095365
55. 79169 Premna sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-364
56. 79238 Premna sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-433
57. 81346 Premna sp. C. Maknoi 7528
58. 85354 Premna sp. C. Maknoi 8002
59. 85491 Premna sp. C. Maknoi 8190
60. 86298 Premna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-302
61. 87535 Premna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-377
62. 88024 Premna sp. C. Maknoi 7710
63. 89818 Premna sp. C. Maknoi 4775
64. 91003 Premna sp. N. Muangyen 1013
65. 91098 Premna sp. N. Muangyen 1108
66. 91780 Premna sp. N. Muangyen 1148
67. 91807 Premna sp. N. Muangyen 1175
68. 95159 Premna sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-198
69. 95174 Premna sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-213
70. 95184 Premna sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-223
71. 95764 Premna sp. W. Pongamornkul 6048
72. 98720 Premna sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-197
73. 104640 Premna sp. C. Maknoi 5784
74. 104789 Premna sp. C. Maknoi 5665
75. 111369 Premna sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-317

ปิด

QR code