ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 34118
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mucuna sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 2043
Collected date

วันที่เก็บ

20 Dec 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in dipterocarp forest. Petal dark purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 498 Mucuna sp. W. Nanakorn et al. 498
2. 7851 Mucuna sp. W. Nanakorn et al. 7851
3. 8091 Mucuna sp. W. Nanakorn et al. 8091
4. 19036 Mucuna sp. W. Nanakorn et al. 19036
5. 27371 Mucuna sp. P. Kumphet sn. 55
6. 27372 Mucuna sp. P. Kumphet sn. 56
7. 28891 Mucuna sp. W. Nanakorn et al. 28891
8. 28917 Mucuna sp. W. Nanakorn et al. 28917
9. 42267 Mucuna sp. Zhou Shi-shun 2700
10. 43235 Mucuna sp. Wang Hong 8358
11. 51338 Mucuna sp. M. Norsaengsri 2786
12. 53162 Mucuna sp. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1452
13. 53562 Mucuna sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1205
14. 53629 Mucuna sp. Yin-Jiantao 1674
15. 58396 Mucuna sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9431
16. 62952 Mucuna sp. C. Lakoet 289
17. 65769 Mucuna sp. M. Norsaengsri 10262
18. 67302 Mucuna sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8124
19. 67305 Mucuna sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8128
20. 71009 Mucuna sp. Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Keeratikiat, A. Trias-Blasi & Mr. Phitak 239
21. 73394 Mucuna sp. C. Lakoet 0552
22. 81042 Mucuna sp. C. Maknoi 7223
23. 85695 Mucuna sp. W. Pongamornkul 5036
24. 89476 Mucuna sp. W. Pongamornkul 5576
25. 90209 Mucuna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-132
26. 90449 Mucuna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-371
27. 93527 Mucuna sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5710
28. 105047 Mucuna sp. C. Maknoi 6236
29. 105859 Mucuna sp. Pimsiri PN093
30. 106890 Mucuna sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 601
31. 116300 Mucuna sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6952
32. 117441 Mucuna sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1533
33. 123745 Mucuna sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-282
34. 132134 Mucuna sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2943
35. 132135 Mucuna sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 29
36. 136231 Mucuna sp. Henrik Balslev, S. Bunma 8679

ปิด

QR code