ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 34207
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elsholtzia blanda (Benth.) Benth.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 2132
Collected date

วันที่เก็บ

25 Oct 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Somran Suddee
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 80 cm in open area, semi-evergreeen forest. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5731 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Nanakorn et al. 5731
2. 5871 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Nanakorn et al. 5871
3. 8258 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Nanakorn et al. 8258
4. 8290 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Nanakorn et al. 8290
5. 10147 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Thongson 80
6. 13672 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Suksathan 1443
7. 15309 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Suksathan 1583
8. 16270 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Srisanga 1127
9. 18696 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Srisanga 1854
10. 19317 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. S. Watthana 1087
11. 22205 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Srisanga 2265
12. 23631 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Srisanga 2640
13. 23778 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Srisanga 2699
14. 34176 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 2101
15. 47191 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Chusie KY8
16. 54632 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. B. Bongcheewin 477
17. 55056 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. B. Bongcheewin 762
18. 55644 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. B. Bongcheewin 475
19. 60619 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Ling Shein Man 088031
20. 60626 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Ling Shein Man 088021
21. 60755 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Law Shein 088276
22. 60959 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Ling Shein Man 087828
23. 61427 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Law Shein 088327
24. 61473 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Ling Shein Man 087646
25. 65293 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. K. Srithi 514
26. 88197 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 5203
27. 89671 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 5657
28. 89672 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 5658
29. 94164 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 5864
30. 95565 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 5927
31. 95724 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 6008
32. 95752 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 6036
33. 102456 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. V. Nguanchoo 699
34. 113005 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-37
35. 122815 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-285
36. 122898 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-368

ปิด

QR code