ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 34268
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Impatiens sp.
Family name

ชื่อวงศ์

BALSAMINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 1626
Collected date

วันที่เก็บ

31 Oct 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in semi-evergreen forest. Flowers pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

249    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9601 Impatiens sp. W. Nanakorn et al. 9601
2. 11922 Impatiens sp. W. Nanakorn et al. 11922
3. 13645 Impatiens sp. P. Suksathan 1411
4. 17984 Impatiens sp. P. Srisanga 1537
5. 18005 Impatiens sp. P. Srisanga 1558
6. 18017 Impatiens sp. P. Srisanga 1570
7. 19291 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1110
8. 19320 Impatiens sp. S. Watthana & C. Maknoi 1091
9. 19374 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 5
10. 19757 Impatiens sp. W. La-ongsri 119
11. 20394 Impatiens sp. P. Thongson 139
12. 20440 Impatiens sp. P. Thongson 185
13. 20909 Impatiens sp. P. Srisanga 1921
14. 20952 Impatiens sp. P. Srisanga 1964
15. 21239 Impatiens sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2113
16. 21250 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1662
17. 21387 Impatiens sp. S. Watthana 1394
18. 21412 Impatiens sp. S. Watthana 1419
19. 21431 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1676
20. 21486 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1731
21. 21555 Impatiens sp. S. Watthana 1450
22. 22248 Impatiens sp. P. Srisanga 2308
23. 23268 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 287
24. 25356 Impatiens sp. W. Saemyarm 49.04
25. 25441 Impatiens sp. M. Norsaengsri 259
26. 28127 Impatiens sp. S. Watthana 2118
27. 27701 Impatiens sp. C. Maknoi 887
28. 27768 Impatiens sp. C. Maknoi 350
29. 28117 Impatiens sp. S. Watthana 2107
30. 28534 Impatiens sp. S. Pumicong 415
31. 29411 Impatiens sp. S. Suk-ieam s.n.
32. 29718 Impatiens sp. C. Maknoi 997
33. 30629 Impatiens sp. P. Suksathan 4249
34. 30630 Impatiens sp. P. Suksathan 4250
35. 31618 Impatiens sp. W. Pongamornkul 1941
36. 34216 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2140
37. 34221 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2145
38. 34226 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2150
39. 34606 Impatiens sp. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3028
40. 35112 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2190
41. 35302 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8104
42. 35678 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8524
43. 36171 Impatiens sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 2766
44. 36172 Impatiens sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3866
45. 36384 Impatiens sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3027
46. 36797 Impatiens sp. P. Suksathan 4541
47. 36799 Impatiens sp. P. Suksathan 4543
48. 36809 Impatiens sp. P. Suksathan 4553
49. 36810 Impatiens sp. P. Suksathan 4554
50. 36813 Impatiens sp. P. Suksathan 4557
51. 36817 Impatiens sp. P. Suksathan 4560
52. 36823 Impatiens sp. P. Suksathan 4566
53. 36824 Impatiens sp. P. Suksathan 4567
54. 36830 Impatiens sp. P. Suksathan 4573
55. 36831 Impatiens sp. P. Suksathan 4574
56. 36834 Impatiens sp. P. Suksathan 4577
57. 36835 Impatiens sp. P. Suksathan 4578
58. 36837 Impatiens sp. P. Suksathan 4580
59. 36838 Impatiens sp. P. Suksathan 4581
60. 36843 Impatiens sp. P. Suksathan 4586
61. 36847 Impatiens sp. P. Suksathan 4590
62. 36848 Impatiens sp. P. Suksathan 4591
63. 36851 Impatiens sp. P. Suksathan 4594
64. 37095 Impatiens sp. P. Chalermglin s.n.
65. 38449 Impatiens sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2221
66. 40390 Impatiens sp. C. Maknoi 2761
67. 40843 Impatiens sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6063
68. 40943 Impatiens sp. K. Kertsawang 913
69. 40992 Impatiens sp. K. Kertsawang 905
70. 42960 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Triboun, V. Chamchumroon, S. Saengrit & R. Simma 4429
71. 42969 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4532
72. 42980 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4584
73. 42981 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4587
74. 42982 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4588
75. 42866 Impatiens sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3441
76. 43862 Impatiens sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0776
77. 45043 Impatiens sp. M. Tanaros 445
78. 45232 Impatiens sp. D. Khrueasan MS323
79. 45971 Impatiens sp. C. Maknoi 3883
80. 46897 Impatiens sp. M. Tanaros 370
81. 47031 Impatiens sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 252
82. 47927 Impatiens sp. M. Norsaengsri 7095
83. 48197 Impatiens sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 001
84. 48210 Impatiens sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 015
85. 48494 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38676
86. 48462 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38529
87. 48862 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51454
88. 48724 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan, T-38277
89. 48752 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T-61749
90. 48753 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T-61884
91. 48754 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T-61859
92. 50377 Impatiens sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60748
93. 50793 Impatiens sp. S. Watthana 3522
94. 51090 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2696
95. 51318 Impatiens sp. M. Norsaengsri 2766
96. 52125 Impatiens sp. D.J. Middleton & P. Triboun 4850
97. 52126 Impatiens sp. D.J. Middleton & P. Triboun 4839
98. 52106 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4810
99. 52597 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1682
100. 52651 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1737
101. 52947 Impatiens sp. C. Maknoi 3942
102. 53121 Impatiens sp. Yin-Jiantao 1808
103. 53296 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7962
104. 53302 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7968
105. 53381 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8054
106. 53383 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8056
107. 53406 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8083
108. 53571 Impatiens sp. Yin-Jiantao 1139
109. 53708 Impatiens sp. M. Norsaengsri 5964
110. 54459 Impatiens sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6921
111. 54461 Impatiens sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6924
112. 54465 Impatiens sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6939
113. 54478 Impatiens sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6959
114. 54527 Impatiens sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
115. 54528 Impatiens sp. S. Mattapha Sawai 414
116. 54531 Impatiens sp. Sawai s.n.
117. 54680 Impatiens sp. S. Mattapha 102
118. 54781 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1774
119. 57834 Impatiens sp. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6936
120. 57839 Impatiens sp. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6929
121. 57841 Impatiens sp. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 7045
122. 58956 Impatiens sp. Li-Jianwu 499
123. 59497 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 0103/2553
124. 62218 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 0505/2555
125. 62362 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 0649/2555
126. 62727 Impatiens sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1151
127. 62808 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10020
128. 63857 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9875
129. 63862 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9880
130. 63895 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9913
131. 63899 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9917
132. 64226 Impatiens sp. Pooma, R.; Pattharahirantricin, N. 7703
133. 64533 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3082
134. 64980 Impatiens sp. Jana Leong-Skornickova, Nguyen Quoc Binh; Tran Huu Dang; Eliska Zaveska JLS 1620
135. 65348 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2415
136. 65353 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2420
137. 65360 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2428
138. 65363 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2431
139. 65381 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2453
140. 66165 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3199
141. 66628 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10473
142. 66800 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10398
143. 66927 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3509
144. 67028 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3610
145. 67364 Impatiens sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8187
146. 67894 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10574
147. 67900 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10580
148. 68080 Impatiens sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0348
149. 68183 Impatiens sp. C. Maknoi 4288
150. 68324 Impatiens sp. C. Maknoi 4427
151. 68722 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10633
152. 69582 Impatiens sp. Zhou-Shishun 7037
153. 70053 Impatiens sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2601
154. 70781 Impatiens sp. Ling Shing Maung 093092
155. 72426 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Takahashi Sugawara, Akiyo Naiki & Yu Ito 080214
156. 72428 Impatiens sp. Shigeo Yasuda 053683
157. 72429 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Takahashi Sugawara, Akiyo Naiki & Yu Ito 050208
158. 72617 Impatiens sp. David J. Middleton, P. Karaket, S. Suddee & P. Triboun 5255
159. 72735 Impatiens sp. C. Maknoi 4970
160. 72986 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10767
161. 73870 Impatiens sp. P. Phaosrichai 112
162. 73925 Impatiens sp. M. Norsaengsri 11455
163. 74292 Impatiens sp. Zhou-Shishun 7364
164. 77658 Impatiens sp. M. Norsaengsri 11583
165. 78094 Impatiens sp. W. Pongamornkul 4439
166. 80456 Impatiens sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-271
167. 80654 Impatiens sp. W. Pongamornkul 4511
168. 84327 Impatiens sp. W. Khattiyot 418
169. 84358 Impatiens sp. W. Khattiyot 449
170. 85206 Impatiens sp. C. Maknoi 7854
171. 85687 Impatiens sp. W. Pongamornkul 5028
172. 85894 Impatiens sp. M. Norsaengsri 12547
173. 85895 Impatiens sp. M. Norsaengsri 12548
174. 86256 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-260
175. 86017 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-021
176. 86025 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-029
177. 86496 Impatiens sp. W. Tanming 948
178. 86631 Impatiens sp. W. Tanming 854
179. 86677 Impatiens sp. W. Tanming 900
180. 88223 Impatiens sp. W. Pongamornkul 5229
181. 88774 Impatiens sp. C. Maknoi 8376
182. 88793 Impatiens sp. C. Maknoi 8395
183. 89289 Impatiens sp. C. Maknoi 8137
184. 90926 Impatiens sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5940
185. 91165 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3532
186. 91692 Impatiens sp. W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3669
187. 93346 Impatiens sp. Jinna P. 0433
188. 92778 Impatiens sp. N. Muangyen 1349
189. 92782 Impatiens sp. N. Muangyen 1353
190. 95143 Impatiens sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-182
191. 95773 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6057
192. 96295 Impatiens sp. Prince of Songkla University 11
193. 96296 Impatiens sp. Prince of Songkla University 12
194. 96297 Impatiens sp. Prince of Songkla University 13
195. 96299 Impatiens sp. Prince of Songkla University 15
196. 96300 Impatiens sp. Prince of Songkla University 16
197. 97008 Impatiens sp. C. Maknoi 4828
198. 96477 Impatiens sp. Mahasarakham University 160
199. 96514 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 030/60
200. 96515 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 031/60
201. 96596 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 112/60
202. 97383 Impatiens sp. QBG. Staff s.n.
203. 97388 Impatiens sp. QBG. Staff s.n.
204. 98546 Impatiens sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-023
205. 104500 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6277
206. 104987 Impatiens sp. C. Maknoi 6145
207. 105063 Impatiens sp. C. Maknoi 6252
208. 105083 Impatiens sp. C. Maknoi 6273
209. 105297 Impatiens sp. C. Maknoi 6533
210. 105923 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6399
211. 106800 Impatiens sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 520
212. 110171 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1044
213. 110172 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1045
214. 111054 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-003
215. 111337 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-285
216. 111412 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-360
217. 111633 Impatiens sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-156
218. 112363 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1140
219. 112438 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1215
220. 112718 Impatiens sp. N. Muangyen 2205
221. 112841 Impatiens sp. N. Muangyen 2328
222. 113259 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3952
223. 113289 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3982
224. 113446 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-147
225. 113455 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-156
226. 114581 Impatiens sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4930
227. 114566 Impatiens sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4915
228. 115523 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1415
229. 115887 Impatiens sp. K. Wangwasit 180717-12
230. 115993 Impatiens sp. K. Wangwasit 180911-13
231. 116087 Impatiens sp. K. Wangwasit 180913-21
232. 116142 Impatiens sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6794
233. 117225 Impatiens sp. N. Muangyen 2492
234. 117227 Impatiens sp. N. Muangyen 2494
235. 117230 Impatiens sp. N. Muangyen 2497
236. 117504 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1596
237. 117276 Impatiens sp. N. Muangyen 2543
238. 117285 Impatiens sp. N. Muangyen 2552
239. 117440 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1532
240. 117478 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1570
241. 117518 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1610
242. 117583 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1675
243. 117763 Impatiens sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-133
244. 118934 Impatiens sp. K. Inthamma 521
245. 118966 Impatiens sp. K. Inthamma 553
246. 120709 Impatiens sp. N. Muangyen 2691
247. 121340 Impatiens sp. N. Boonruang 0401
248. 121754 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1814
249. 123863 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-400

ปิด

QR code