ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 34385
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Wha
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Warintorn K. 08-214
Collected date

วันที่เก็บ

5 Feb 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 5-7 m high. Fruit edible.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

159    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6192 Syzygium sp. W. Nanakorn et al. 6192
2. 8485 Syzygium sp. W. Nanakorn et al. 8485
3. 12242 Syzygium sp. P. Srisanga 267
4. 13158 Syzygium sp. T.G. Laman 1311
5. 13351 Syzygium sp. McDonald et al. 5676
6. 14902 Syzygium sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 442
7. 17955 Syzygium sp. P. Srisanga 1508
8. 18065 Syzygium sp. P. Srisanga 1618
9. 23262 Syzygium sp. C. Glamwaewwong 281
10. 24095 Syzygium sp. C. Glamwaewwong 674
11. 25612 Syzygium sp. C. Maknoi 652
12. 25856 Syzygium sp. Bot. KU 2006.53
13. 27185 Syzygium sp. P. Suksathan 3838
14. 27590 Syzygium sp. C. Maknoi 777
15. 28444 Syzygium sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-30
16. 29846 Syzygium sp. C. Maknoi 1438
17. 29924 Syzygium sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-2
18. 30210 Syzygium sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-85
19. 30331 Syzygium sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1286
20. 30430 Syzygium sp. P. Suksathan 4129
21. 31317 Syzygium sp. K. Kertsawang 781
22. 34439 Syzygium sp. Warintorn K. 08-269
23. 34516 Syzygium sp. Warintorn K. 08-347
24. 34988 Syzygium sp. W. Pongamornkul 1792
25. 34990 Syzygium sp. W. Pongamornkul 1794
26. 35964 Syzygium sp. Jatupol K. 08-305
27. 35967 Syzygium sp. Jatupol K. 08-308
28. 38187 Syzygium sp. P. Wessumritt 112
29. 46873 Syzygium sp. M. Tanaros 346
30. 47023 Syzygium sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 244
31. 47367 Syzygium sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 8
32. 52710 Syzygium sp. C. Maknoi 2879
33. 53873 Syzygium sp. C. Maknoi 3155
34. 54412 Syzygium sp. T. Yingkhachorn 98
35. 56477 Syzygium sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051236
36. 58953 Syzygium sp. Li-Jianwu 547
37. 58977 Syzygium sp. Li-Jianwu 342
38. 60885 Syzygium sp. Ling Shein Man 087249
39. 61841 Syzygium sp. Ling Shein Man 087323
40. 64320 Syzygium sp. Li-Jianwu 625
41. 65910 Syzygium sp. P. Phaosrichai 182
42. 66758 Syzygium sp. C. Maknoi 4252
43. 69546 Syzygium sp. Zhou-Shishun 7119
44. 70408 Syzygium sp. C. Maknoi 3275
45. 70421 Syzygium sp. C. Maknoi 3288
46. 72902 Syzygium sp. M. Norsaengsri 11019
47. 73193 Syzygium sp. M. Norsaengsri 11364
48. 73929 Syzygium sp. M. Norsaengsri 11459
49. 74849 Syzygium sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10830
50. 77813 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-28
51. 77817 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-32
52. 77900 Syzygium sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11172
53. 78487 Syzygium sp. P. Phaosrichai 165
54. 79017 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-213
55. 79072 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-267
56. 79087 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-282
57. 79136 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-331
58. 79244 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-439
59. 79343 Syzygium sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 55
60. 81423 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12218
61. 82113 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12145
62. 82219 Syzygium sp. P. Phaosrichai 152
63. 82854 Syzygium sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2720
64. 82870 Syzygium sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2736
65. 83003 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12387
66. 83010 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12394
67. 83190 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4725
68. 83263 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4798
69. 83924 Syzygium sp. S. Sawangsawat 638
70. 84049 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4835
71. 84111 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4897
72. 84726 Syzygium sp. K. Kertsawang 2213
73. 84820 Syzygium sp. K. Kertsawang 2306
74. 85675 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5016
75. 86315 Syzygium sp. M. Wongnak 407
76. 86407 Syzygium sp. M. Wongnak 860
77. 87559 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-399
78. 88190 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5196
79. 88278 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5284
80. 88590 Syzygium sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 441
81. 88861 Syzygium sp. C. Maknoi 8462
82. 90439 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-361
83. 90440 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-362
84. 90711 Syzygium sp. N. Muangyen 973
85. 91257 Syzygium sp. S. Sawangsawat 444
86. 91395 Syzygium sp. Anong Tejajati s.n.
87. 92492 Syzygium sp. L. Kamkom 019
88. 92547 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5350
89. 92551 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5354
90. 93006 Syzygium sp. D. Argyriou 253
91. 93280 Syzygium sp. N. Turreira Garcia 557
92. 94957 Syzygium sp. D. Argyriou 476
93. 95599 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5960
94. 95735 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6019
95. 95794 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6078
96. 95875 Syzygium sp. N. Muangyen 1831
97. 95907 Syzygium sp. N. Muangyen 1863
98. 96758 Syzygium sp. C. Glamwaewwong 274/60
99. 97162 Syzygium sp. P. Phaosrichai 546
100. 101123 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6144
101. 101158 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6179
102. 103851 Syzygium sp. Romklao Botanical Garden 220/50
103. 104703 Syzygium sp. C. Maknoi 5578
104. 105216 Syzygium sp. C. Maknoi 6452
105. 105455 Syzygium sp. C. Maknoi 6798
106. 105520 Syzygium sp. C. Maknoi 6863
107. 105782 Syzygium sp. Pimsiri PN049
108. 106981 Syzygium sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 692
109. 108369 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6577
110. 109787 Syzygium sp. TLBG 101
111. 110853 Syzygium sp. N. Muangyen 2067
112. 110942 Syzygium sp. K. Kertsawang 4512
113. 112821 Syzygium sp. N. Muangyen 2308
114. 113406 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-107
115. 114517 Syzygium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4855
116. 115443 Syzygium sp. C. Maknoi 5361
117. 116139 Syzygium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6791
118. 116381 Syzygium sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-005
119. 117647 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-017
120. 117700 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-070
121. 117804 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-174
122. 117812 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-182
123. 118116 Syzygium sp. N. Pan-in 076
124. 118287 Syzygium sp. K. Inthamma 175
125. 118462 Syzygium sp. K. Inthamma 361
126. 118479 Syzygium sp. K. Inthamma 378
127. 118482 Syzygium sp. K. Inthamma 381
128. 118819 Syzygium sp. K. Inthamma 397
129. 119027 Syzygium sp. K. Inthamma 615
130. 120927 Syzygium sp. N. Muangyen 2909
131. 121006 Syzygium sp. N. Muangyen 2988
132. 121016 Syzygium sp. N. Muangyen 2998
133. 121088 Syzygium sp. N. Muangyen 3070
134. 121460 Syzygium sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1080
135. 121995 Syzygium sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1330
136. 122061 Syzygium sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1395
137. 122100 Syzygium sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1433
138. 122146 Syzygium sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1479
139. 123307 Syzygium sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-301
140. 123833 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-370
141. 125418 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7161
142. 130468 Syzygium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2609
143. 131269 Syzygium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4622
144. 131272 Syzygium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4625
145. 131275 Syzygium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4628
146. 132282 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7408
147. 132250 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7342
148. 132384 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7226
149. 132487 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7329
150. 132604 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7541
151. 132650 Syzygium sp. A. Nuammee 528
152. 133414 Syzygium sp. Natdanai Pan-in V 198
153. 133369 Syzygium sp. P. Srisanga 4647
154. 133494 Syzygium sp. Natdanai Pan-in V 278
155. 133522 Syzygium sp. Natdanai Pan-in V 307
156. 133641 Syzygium sp. Natdanai Pan-in V 426
157. 133808 Syzygium sp. S. Kantasa K 81
158. 133898 Syzygium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3418
159. 134625 Syzygium sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3260

ปิด

QR code