ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 34470
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn.
Family name

ชื่อวงศ์

IRVINGIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Ga Bok
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Warintorn K. 08-301
Collected date

วันที่เก็บ

13 Feb 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10-20 m high. Fruit green. Seed edible. wood used for construction.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

61    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 881 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 881
2. 1575 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 1575
3. 3060 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 3060
4. 3314 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 3314
5. 3780 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 3780
6. 4136 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 4136
7. 6418 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 6418
8. 9124 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 9124
9. 9368 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 9368
10. 11652 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Pongamornkul 223
11. 17706 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Pongamornkul 632
12. 20536 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1435
13. 27908 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. K. Wangwasit 050616-5
14. 28974 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 28974
15. 29637 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Glamwaewwong 1371
16. 33136 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Warintorn K. 07-120
17. 34512 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Warintorn K. 08-343
18. 35877 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Jatupol K. 08-218
19. 37772 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. M. Norsaengsri 3727
20. 41704 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. J.F. Maxwell 09-184
21. 47786 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. S. Sawangsawat 180
22. 50743 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. L. Kamkom 02008
23. 54542 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Chantaranothai et al. s.n.
24. 54629 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Chantaranothai et al. 45
25. 54641 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Chantaranothai et al. 184
26. 54642 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Chantaranothai et al. 1772
27. 62549 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Romklao Botanical Garden 0489/2555
28. 63599 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. M. Norsaengsri & P. Thongson 6675
29. 65507 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. K. Srithi 450
30. 67652 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 919
31. 68505 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3077
32. 82161 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Maknoi 7753
33. 82224 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. M. Norsaengsri 12227
34. 83708 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. S. Bunma s.n.
35. 84776 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. K. Kertsawang 2262
36. 87417 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-259
37. 87366 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-208
38. 88562 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 413
39. 89528 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Srisanga & P. Panyachan 3871
40. 90586 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Muangyen 849
41. 91796 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Muangyen 1164
42. 91889 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Muangyen 1257
43. 92798 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Turreira Garcia 671
44. 92941 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. D. Argyriou 22
45. 93099 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Turreira-Garcia 161
46. 93107 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Turreira-Garcia 170
47. 94568 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Muangyen 1694
48. 94756 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Pornthip Kanta s.n.
49. 94766 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Kaweesin Kamwong 45
50. 94955 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. D. Argyriou 474
51. 95343 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4155
52. 105503 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Maknoi 6846
53. 109672 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Orathai Saibua 001
54. 109953 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. TLBG 549
55. 110909 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. K. Kertsawang 4479
56. 113182 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3876
57. 114442 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4789
58. 117603 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1695
59. 117656 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-026
60. 118798 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Boonruang 0148
61. 127303 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1938

ปิด

QR code