ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 34545
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anthogonium gracile Wall. ex Lindl.
Family name

ชื่อวงศ์

ORCHIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 4351
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Terrestrial orchid in open pine forest. Flower white, pale pink, lip dark pink with purplish-red blotches at the inner side, column dark pink, anther-cap greenish yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1650
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1928 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. W. Nanakorn et al. 1928
2. 4774 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. W. Nanakorn et al. 4774
3. 9973 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. W. Nanakorn et al. 9973
4. 10958 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. S. Intamusik s.n.
5. 11426 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. S. Intamusik s.n.
6. 12264 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. P. Srisanga 289
7. 12673 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. P. Suksathan s.n.
8. 13625 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. P. Suksathan 1391
9. 16289 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. P. Srisanga 1146
10. 21410 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. S. Watthana 1417
11. 21545 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. S. Watthana 1440
12. 21586 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. P. Suksathan s.n.
13. 29144 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. S. Watthana & S. Damapong 2199
14. 36442 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3086
15. 42754 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6219
16. 47231 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. Chusie KY358
17. 77773 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. W. Tanming 739
18. 87139 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. Hubert Kurzweil HK 2193
19. 88221 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. W. Pongamornkul 5227
20. 93514 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. T. Pingyot 37
21. 101777 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. P. Panyadee & W. Pongamornkul 073
22. 121447 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1067
23. 129141 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2688
24. 133565 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. Natdanai Pan-in V 350

ปิด

QR code