ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 3666
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ochna integerrima (Lour.) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

OCHNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 3666
Collected date

วันที่เก็บ

12 Jun 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Undershrub, 50 m high; in hill evergreen forest. Flower yellow color. Fruit red color with red calyx persistent.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

73    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10913 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 07
2. 24744 Ochna integerrima (Lour.) Merr. K. Kertsawang 242
3. 27221 Ochna integerrima (Lour.) Merr. P. Suksathan 3874
4. 29617 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 2693
5. 29912 Ochna integerrima (Lour.) Merr. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070321-14
6. 30004 Ochna integerrima (Lour.) Merr. P. Porkar 135
7. 33181 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Warintorn K. 08-165
8. 33996 Ochna integerrima (Lour.) Merr. J.F. Maxwell 08-32
9. 34408 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Warintorn K. 08-238
10. 37219 Ochna integerrima (Lour.) Merr. C. Maknoi 2101
11. 37913 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 3949
12. 39821 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 4928
13. 39876 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 4983
14. 39972 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 5078
15. 40057 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 5162
16. 41635 Ochna integerrima (Lour.) Merr. S. Chongko 690
17. 44113 Ochna integerrima (Lour.) Merr. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2398
18. 44671 Ochna integerrima (Lour.) Merr. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0283
19. 44966 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Piyawan Winichainan HN1178
20. 44997 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Yaovanit Polpim HN1455
21. 45819 Ochna integerrima (Lour.) Merr. C. Maknoi 3635
22. 47365 Ochna integerrima (Lour.) Merr. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 6
23. 48689 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri s.n.
24. 51034 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 2640
25. 54853 Ochna integerrima (Lour.) Merr. S. Mattapha 577
26. 56441 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051170
27. 58043 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9145
28. 58050 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9152
29. 58943 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Li-Jianwu 540
30. 66214 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 3252
31. 66374 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul & Pongsri 3159
32. 67092 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 3674
33. 67536 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 802
34. 68144 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 621
35. 71391 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 3831
36. 72083 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 03963
37. 74735 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 04209
38. 76156 Ochna integerrima (Lour.) Merr. C. Maknoi 6702
39. 76644 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 11025
40. 79093 Ochna integerrima (Lour.) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-288
41. 81250 Ochna integerrima (Lour.) Merr. C. Maknoi 7432
42. 82124 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 12156
43. 81625 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Khin Myo Htwe 030033
44. 82910 Ochna integerrima (Lour.) Merr. M. Norsaengsri 12294
45. 83616 Ochna integerrima (Lour.) Merr. S. Bunma s.n.
46. 87653 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Saensouk et al. 39
47. 89794 Ochna integerrima (Lour.) Merr. C. Maknoi 4712
48. 93126 Ochna integerrima (Lour.) Merr. N. Turreira-Garcia 189
49. 93161 Ochna integerrima (Lour.) Merr. D. Argyriou 384
50. 93219 Ochna integerrima (Lour.) Merr. D. Argyriou 312
51. 94622 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3991
52. 94797 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Chusie & K. Srithi PK178
53. 94924 Ochna integerrima (Lour.) Merr. N. Turreira-Garcia 439
54. 95771 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 6055
55. 104550 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 6327
56. 108547 Ochna integerrima (Lour.) Merr. T. Choopan et al. 2017-210
57. 112114 Ochna integerrima (Lour.) Merr. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9013
58. 118262 Ochna integerrima (Lour.) Merr. K. Inthamma 150
59. 120934 Ochna integerrima (Lour.) Merr. N. Muangyen 2916
60. 123879 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5801
61. 125450 Ochna integerrima (Lour.) Merr. S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 575
62. 125632 Ochna integerrima (Lour.) Merr. N. Muangyen 3712
63. 126747 Ochna integerrima (Lour.) Merr. N. Muangyen 3733
64. 130435 Ochna integerrima (Lour.) Merr. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2576
65. 132395 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 7237
66. 132587 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Pongamornkul 7524
67. 135080 Ochna integerrima (Lour.) Merr. T. Choopan et al. 2021-117
68. 135205 Ochna integerrima (Lour.) Merr. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3371
69. 137773 Ochna integerrima (Lour.) Merr. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1357
70. 137839 Ochna integerrima (Lour.) Merr. K. Inthamma 1423
71. 139537 Ochna integerrima (Lour.) Merr. T. Choopan et al. 2021-142
72. 139538 Ochna integerrima (Lour.) Merr. T. Choopan et al. 2021-1
73. 139621 Ochna integerrima (Lour.) Merr. T. Choopan et al. 2022-22

ปิด

QR code