ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 34660
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Shorea roxburghii G.Don
Family name

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 3295
Collected date

วันที่เก็บ

28 Jan 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree up 15 m high. Fruits yellow. Scattered by paddy fields.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

171
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 393 Shorea roxburghii G.Don W. Nanakorn et al. 393
2. 8689 Shorea roxburghii G.Don W. Nanakorn et al. 8689
3. 10671 Shorea roxburghii G.Don S. Watthana 75
4. 10838 Shorea roxburghii G.Don Chanita 6
5. 10898 Shorea roxburghii G.Don S. Watthana 119
6. 14248 Shorea roxburghii G.Don Morakot 46
7. 24888 Shorea roxburghii G.Don C. Glamwaewwong 884
8. 27823 Shorea roxburghii G.Don K. Kertsawang 572
9. 28224 Shorea roxburghii G.Don K. Kertsawang 583
10. 28844 Shorea roxburghii G.Don W. Nanakorn et al. 28844
11. 28861 Shorea roxburghii G.Don W. Nanakorn et al. 28861
12. 28918 Shorea roxburghii G.Don W. Nanakorn et al. 28918
13. 29274 Shorea roxburghii G.Don S. Watthana 2273
14. 29307 Shorea roxburghii G.Don S. Watthana 2306
15. 32238 Shorea roxburghii G.Don J.F. Maxwell 06-147
16. 40135 Shorea roxburghii G.Don M. Norsaengsri 5240
17. 41914 Shorea roxburghii G.Don P. Wessumritt 351
18. 42694 Shorea roxburghii G.Don Jatupol K. 10-520
19. 44639 Shorea roxburghii G.Don ST2937
20. 44737 Shorea roxburghii G.Don S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0253
21. 44929 Shorea roxburghii G.Don Piyawan Winichainan HN1098
22. 52367 Shorea roxburghii G.Don M. Pinyosak & P. Wessumritt 86
23. 53787 Shorea roxburghii G.Don C. Maknoi 3068
24. 67201 Shorea roxburghii G.Don Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 714
25. 72056 Shorea roxburghii G.Don W. Pongamornkul 03936
26. 84141 Shorea roxburghii G.Don W. Pongamornkul 4927
27. 87754 Shorea roxburghii G.Don Saensouk et al. 140
28. 92285 Shorea roxburghii G.Don J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa & A. Maeda 022531
29. 92916 Shorea roxburghii G.Don D. Argyriou 48
30. 92966 Shorea roxburghii G.Don D. Argyriou 296
31. 93032 Shorea roxburghii G.Don N. Turreira-Garcia 219
32. 93158 Shorea roxburghii G.Don D. Argyriou 386
33. 93171 Shorea roxburghii G.Don N. Turreira-Garcia 377SP
34. 94827 Shorea roxburghii G.Don Chusie & K. Srithi PK056
35. 101347 Shorea roxburghii G.Don Jittiporn Thasaniyakorn s.n.
36. 106323 Shorea roxburghii G.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 778
37. 109624 Shorea roxburghii G.Don Jittiporn Tassaniyakorn s.n.
38. 110497 Shorea roxburghii G.Don W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5613
39. 112856 Shorea roxburghii G.Don K. Kertsawang 3694
40. 120901 Shorea roxburghii G.Don N. Muangyen 2883
41. 120924 Shorea roxburghii G.Don N. Muangyen 2906
42. 131077 Shorea roxburghii G.Don P. Srisanga 4642
43. 135120 Shorea roxburghii G.Don T. Choopan 2020-168.2

ปิด

QR code