ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 34701
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Atalantia monophylla (L.) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

RUTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3462
Collected date

วันที่เก็บ

23 Feb 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m tall. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1147 Atalantia monophylla (L.) DC. W. Nanakorn et al. 1147
2. 7345 Atalantia monophylla (L.) DC. W. Nanakorn et al. 7345
3. 8436 Atalantia monophylla (L.) DC. W. Nanakorn et al. 8436
4. 32185 Atalantia monophylla (L.) DC. J.F. Maxwell 06-183
5. 34702 Atalantia monophylla (L.) DC. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3463
6. 36833 Atalantia monophylla (L.) DC. P. Suksathan 4576
7. 38042 Atalantia monophylla (L.) DC. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3873
8. 38025 Atalantia monophylla (L.) DC. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3674
9. 40759 Atalantia monophylla (L.) DC. S. Watthana & P. Srisanga 3182
10. 41700 Atalantia monophylla (L.) DC. J.F. Maxwell 09-180
11. 45135 Atalantia monophylla (L.) DC. M. Tanaros 538
12. 57197 Atalantia monophylla (L.) DC. Puangpen et al. s.n.
13. 71466 Atalantia monophylla (L.) DC. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1003
14. 76842 Atalantia monophylla (L.) DC. W. Tanming 616
15. 117728 Atalantia monophylla (L.) DC. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-098
16. 126332 Atalantia monophylla (L.) DC. N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020426
17. 126333 Atalantia monophylla (L.) DC. Khin Myo Htwe 032793
18. 127389 Atalantia monophylla (L.) DC. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5897
19. 127466 Atalantia monophylla (L.) DC. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5974
20. 129400 Atalantia monophylla (L.) DC. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4258
21. 129495 Atalantia monophylla (L.) DC. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4353
22. 129771 Atalantia monophylla (L.) DC. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4169
23. 134096 Atalantia monophylla (L.) DC. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3561

ปิด

QR code