ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 34754
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fuirena ciliaris (L.) Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3121
Collected date

วันที่เก็บ

26 Nov 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Sedge, in paddy fields. Flower green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Surin, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

152.2
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 16690 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. S. Sasrirat 139
2. 17309 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. P. Suksathan 2618
3. 20196 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri 1255
4. 23505 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. Serm 161
5. 24714 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. K. Kertsawang 103
6. 29957 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-35
7. 31329 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. K. Kertsawang 793
8. 33890 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. J.F. Maxwell 07-658
9. 34689 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri 3371
10. 34781 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3153
11. 41388 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri 4060
12. 41542 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 149
13. 41795 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 43
14. 46574 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri 3545
15. 46361 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri 3371
16. 46373 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri 3394
17. 47437 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. S. Sawangsawat & W. Boonchai 48
18. 47585 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Tashiro, Y. Sakai, H. Sada et al. FOK-070061
19. 49182 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. K. Iwatsuki, G. Murata & H.G. Gutierrez P-24
20. 53863 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. C. Maknoi 3145
21. 54246 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri & P. Panyachan 8201
22. 62194 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. W. Boonprakop 0455
23. 72192 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. Srisuk, T. 422
24. 76908 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. W. Tanming 682
25. 81438 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11683
26. 94268 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. N. Muangyen 1396
27. 104356 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. S. Kamonnate 932

ปิด

QR code