ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 34933
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litsea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 1737
Collected date

วันที่เก็บ

31 Oct 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 15 m high, in semi-evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

192    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 68 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 068
2. 283 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 283
3. 607 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 607
4. 983 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 983
5. 1573 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 1573
6. 3342 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 3342
7. 5142 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 5142
8. 6354 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 6354
9. 8172 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8172
10. 8254 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8254
11. 8299 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8299
12. 8329 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8329
13. 8778 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8778
14. 8890 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8890
15. 9161 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 9161
16. 9848 Litsea sp. S. Watthana & S. Siriphum 37
17. 11585 Litsea sp. Sucheera s.n.
18. 10391 Litsea sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 68
19. 13679 Litsea sp. P. Suksathan 1450
20. 14123 Litsea sp. S. Watthana 274
21. 13972 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 638
22. 13979 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 645
23. 13991 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 657
24. 14022 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 688
25. 14584 Litsea sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 796
26. 15248 Litsea sp. P. Srisanga 963
27. 15344 Litsea sp. W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 451
28. 15947 Litsea sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1857
29. 16071 Litsea sp. P. Suksathan 1936
30. 16773 Litsea sp. P. Srisanga 1250
31. 16807 Litsea sp. P. Srisanga 1284
32. 17603 Litsea sp. P. Srisanga 1382
33. 17609 Litsea sp. P. Srisanga 1388
34. 17610 Litsea sp. P. Srisanga 1389
35. 17704 Litsea sp. W. Pongamornkul 630
36. 17901 Litsea sp. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
37. 17947 Litsea sp. P. Srisanga 1500
38. 18058 Litsea sp. P. Srisanga 1611
39. 18739 Litsea sp. P. Srisanga 1897
40. 18774 Litsea sp. W. Nanakorn 580
41. 18976 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 18976
42. 20976 Litsea sp. P. Srisanga 1988
43. 21133 Litsea sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2007
44. 23947 Litsea sp. C. Glamwaewwong 579
45. 23774 Litsea sp. P. Srisanga 2695
46. 23873 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 23873
47. 25639 Litsea sp. C. Maknoi 679
48. 28432 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-17B
49. 27238 Litsea sp. K. Wangwasit 051222-16
50. 27284 Litsea sp. Sunthorn H172
51. 28460 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-20
52. 29507 Litsea sp. C. Glamwaewwong 1347
53. 29928 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-6
54. 29939 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-17
55. 30152 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-17
56. 30922 Litsea sp. K. Wangwasit & C. Lakoet 070529-16
57. 31078 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2753
58. 31293 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2968
59. 31295 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2970
60. 31193 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2868
61. 35196 Litsea sp. C. Maknoi 2424
62. 35966 Litsea sp. Jatupol K. 08-307
63. 36135 Litsea sp. A. Keratikornkol 511
64. 37171 Litsea sp. C. Maknoi 2053
65. 38357 Litsea sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2129
66. 40224 Litsea sp. M. Norsaengsri 5413
67. 41268 Litsea sp. S. Watthana 3266
68. 42001 Litsea sp. Zhou Shi-shun 3676
69. 42491 Litsea sp. Zhou Shi-shun 2321
70. 42627 Litsea sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6110
71. 44424 Litsea sp. Zhou Shi-shun 3352
72. 45968 Litsea sp. C. Maknoi 3880
73. 46284 Litsea sp. S. Sawangsawat 8
74. 47195 Litsea sp. Chusie KY74
75. 47300 Litsea sp. Chusie KY441
76. 47939 Litsea sp. M. Norsaengsri 7107
77. 48814 Litsea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33173
78. 49472 Litsea sp. T. Shimizu & M. Hutoh T-10255
79. 50518 Litsea sp. Li-Jianwu Cx00137
80. 51422 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7492
81. 52546 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1629
82. 52596 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1681
83. 53907 Litsea sp. C. Maknoi 3189
84. 54354 Litsea sp. T. Yingkhachorn 31
85. 54361 Litsea sp. T. Yingkhachorn 39
86. 54794 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1787
87. 55787 Litsea sp. M. Norsaengsri 5500
88. 55396 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8353
89. 55510 Litsea sp. Sawai 24
90. 56911 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9221
91. 56350 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8987
92. 57148 Litsea sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 263
93. 59326 Litsea sp. Li-Jianwu 278
94. 59485 Litsea sp. Romklao Botanical Garden 0091/2553
95. 59728 Litsea sp. S. Klongngern 23
96. 60004 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2164
97. 60858 Litsea sp. Ling Shein Man 087105
98. 60957 Litsea sp. Ling Shein Man 087830
99. 62097 Litsea sp. D. Khrueasan MS-198
100. 63150 Litsea sp. Li-Jianwu 862
101. 63334 Litsea sp. Li-Jianwu 837
102. 64284 Litsea sp. Li-Jianwu 1112
103. 64297 Litsea sp. Li-Jianwu 1266
104. 64303 Litsea sp. Li-Jianwu 1260
105. 65310 Litsea sp. K. Srithi 555
106. 65799 Litsea sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10293
107. 66967 Litsea sp. W. Pongamornkul 3549
108. 66969 Litsea sp. W. Pongamornkul 3551
109. 71109 Litsea sp. S. Watthana 3827
110. 72103 Litsea sp. W. Pongamornkul 03983
111. 73202 Litsea sp. M. Norsaengsri 11374
112. 73206 Litsea sp. M. Norsaengsri 11378
113. 73761 Litsea sp. W. Pongamornkul 04171
114. 73831 Litsea sp. P. Phaosrichai 73
115. 75033 Litsea sp. M. Norsaengsri 11078
116. 75050 Litsea sp. M. Norsaengsri 11096
117. 76561 Litsea sp. C. Maknoi 7130
118. 76565 Litsea sp. C. Maknoi 7134
119. 76573 Litsea sp. C. Maknoi 7142
120. 76597 Litsea sp. C. Maknoi 7166
121. 76713 Litsea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11159
122. 78109 Litsea sp. W. Pongamornkul 4454
123. 79855 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097848
124. 79856 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097729
125. 80576 Litsea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-391
126. 80708 Litsea sp. W. Pongamornkul 4565
127. 80774 Litsea sp. K. Phoutthavong et al. 536
128. 82093 Litsea sp. M. Norsaengsri 12125
129. 81222 Litsea sp. C. Maknoi 7404
130. 81404 Litsea sp. M. Norsaengsri 12199
131. 81783 Litsea sp. M. Norsaengsri 11817
132. 81956 Litsea sp. M. Norsaengsri 11989
133. 82285 Litsea sp. Utteridge, T.M.A. with Teguh Triono (BO), Robert Johns (K), Ode Kasmin (PTFI) and Ellisa Wally (MAN) 380
134. 83309 Litsea sp. C. Maknoi 7826
135. 83867 Litsea sp. S. Sawangsawat 581
136. 84175 Litsea sp. W. Pongamornkul 4961
137. 84314 Litsea sp. W. Khattiyot 405
138. 84921 Litsea sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4003
139. 85095 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3330
140. 85399 Litsea sp. C. Maknoi 8047
141. 85537 Litsea sp. C. Maknoi 8236
142. 85692 Litsea sp. W. Pongamornkul 5033
143. 85733 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5073
144. 85737 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5077
145. 85885 Litsea sp. M. Norsaengsri 12538
146. 86448 Litsea sp. M. Wongnak 456
147. 89175 Litsea sp. N. Muangyen 766
148. 89283 Litsea sp. C. Maknoi 8131
149. 89494 Litsea sp. W. Pongamornkul 5594
150. 89684 Litsea sp. W. Pongamornkul 5670
151. 89690 Litsea sp. W. Pongamornkul 5676
152. 89705 Litsea sp. W. Pongamornkul 5691
153. 90214 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-137
154. 90373 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-295
155. 90543 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-464
156. 90646 Litsea sp. C. Maknoi 6388
157. 91835 Litsea sp. N. Muangyen 1203
158. 92567 Litsea sp. W. Pongamornkul 5370
159. 92548 Litsea sp. W. Pongamornkul 5351
160. 92552 Litsea sp. W. Pongamornkul 5355
161. 94354 Litsea sp. N. Muangyen 1481
162. 95082 Litsea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-121
163. 96573 Litsea sp. C. Glamwaewwong 089/60
164. 97572 Litsea sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
165. 98821 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-298
166. 101079 Litsea sp. W. Pongamornkul 6100
167. 101166 Litsea sp. W. Pongamornkul 6187
168. 102703 Litsea sp. V. Nguanchoo 997
169. 104473 Litsea sp. T. Khambai 496
170. 104478 Litsea sp. T. Khambai 501
171. 105219 Litsea sp. C. Maknoi 6455
172. 104925 Litsea sp. C. Maknoi 6082
173. 104935 Litsea sp. C. Maknoi 6092
174. 105825 Litsea sp. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK039
175. 106380 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 835
176. 106256 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 712
177. 107341 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-103
178. 107416 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-183
179. 107486 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-260
180. 107531 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-315
181. 107548 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-334
182. 107552 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-338
183. 107553 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-339
184. 107559 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-345
185. 108392 Litsea sp. W. Pongamornkul 6600
186. 109727 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-298
187. 110931 Litsea sp. K. Kertsawang 4501
188. 111076 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-025
189. 111419 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-367
190. 111444 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-392
191. 111502 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-025
192. 111622 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-145

ปิด

QR code