ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 325
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia osyrensis (Roth) Choisy
Family name

ชื่อวงศ์

Convolvulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Khruea phu muang
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 325
Collected date

วันที่เก็บ

4 Jan 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

G. Staples & P. Traiperm
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in deciduous forest; stem pubescent. Leaves simple alternate, cordate, margin entire, pubescent; petiole 4-4.5 cm long. Flower in cyme, purplish color.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5425 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Nanakorn et al. 5425
2. 12922 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy P. Srisanga 452
3. 18862 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 572
4. 35799 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi 1731
5. 38609 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 2459
6. 40556 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy J.F. Maxwell 08 184
7. 45032 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy M. Tanaros 434
8. 55704 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy M. Norsaengsri, N. Tathana 8504
9. 58186 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy M. Norsaengsri, N. Tathana 8718
10. 62828 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy M. Norsaengsri 10040
11. 63893 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9911
12. 64423 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 2972
13. 64442 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 2991
14. 64718 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy Staples, G., Traiperm, P., Pisuttimarn, P. 1530
15. 73499 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Lakoet 659
16. 84315 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Khattiyot 406
17. 84539 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy K. Kertsawang 3391
18. 88203 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 5209
19. 89459 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 5559
20. 89759 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi 5060
21. 96192 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4377
22. 105178 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi 6414
23. 107268 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 25
24. 110266 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5383
25. 111573 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 96
26. 113399 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 100
27. 115632 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy K. Wangwasit 180123 4
28. 116217 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6869
29. 118351 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy K. Inthamma 239
30. 116883 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 75
31. 118293 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy K. Inthamma 181
32. 121935 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1270
33. 123215 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 209
34. 126701 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10070
35. 134461 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Pumikong 76
36. 140375 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy Yumiko baba, Win Win Nwe 101839
37. 142044 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 8524

ปิด

QR code