ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 3712
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Allophylus cobbe (L.) Forsyth f.
Family name

ชื่อวงศ์

Sapindaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 3712
Collected date

วันที่เก็บ

21 Jun 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Kittiphong Kertsawang
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub in deciduous forest. Flower white colour.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

116    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 716 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 716
2. 750 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 750
3. 3178 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 3178
4. 3427 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 3427
5. 3734 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 3734
6. 5189 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 5189
7. 11365 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Thongson 25
8. 11394 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 133
9. 14471 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Watthana 365
10. 14575 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 787
11. 15240 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga 955
12. 18042 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga 1595
13. 18074 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga 1627
14. 21156 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, C. Maknoi 2030
15. 21720 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Watthana 1512
16. 30996 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Kertsawang 702
17. 31564 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. A. Keratikornkol 351
18. 35046 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 1850
19. 35124 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 2202
20. 35852 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 1784
21. 36355 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 2302
22. 36357 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 2304
23. 37893 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 3859
24. 38473 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi, P. Srisanga 2245
25. 38927 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 2597
26. 41696 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. J.F. Maxwell 09 176
27. 43170 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. J.F. Maxwell 09 275
28. 43984 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 2735
29. 43985 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 2776
30. 43986 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 1058
31. 44011 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Sidisunthorn ST 1792
32. 44513 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Zhou-Shishun 2406
33. 45166 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Tanaros 569
34. 45694 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. D. Khrueasan MS 356
35. 46973 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 192
36. 47942 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 7110
37. 50641 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Wessumritt, W. Boonchai 163
38. 56968 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2053
39. 59205 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri, N. Tathana 9742
40. 59435 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Romklao Botanical Garden 2553 41
41. 60822 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Ling Shein Mang 87145
42. 61519 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Ling Shein Mang 87154
43. 65929 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Srithi 565
44. 66405 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 3190
45. 67009 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 3591
46. 67836 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 10516
47. 67907 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 10587
48. 71629 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91067
49. 72009 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. N. Muangyen 101
50. 73354 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Lakoet 512
51. 73874 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Phaosrichai 116
52. 75862 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95416
53. 77632 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 11556
54. 83027 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 12411
55. 83983 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Pinyosak, P. Vessumrit 283
56. 86057 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 61
57. 89682 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 5668
58. 91225 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan, P. Tatiya 3663
59. 94460 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. N. Muangyen 1587
60. 104681 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 5556
61. 104750 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 5626
62. 105166 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 6402
63. 105574 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 7002
64. 108645 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5249
65. 110911 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Kertsawang 4481
66. 111385 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 333
67. 112790 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. N. Muangyen 2277
68. 114281 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4483
69. 115282 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 817
70. 115882 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Wangwasit 180717 6
71. 117394 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 980
72. 123297 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 291
73. 126722 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Pattararat Wongman 36
74. 127004 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1735
75. 127056 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1787
76. 127143 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1874
77. 127169 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1900
78. 127665 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2632
79. 128584 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2024
80. 128590 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2030
81. 128641 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2081
82. 128727 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2167
83. 128785 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2225
84. 128823 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2263
85. 128827 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2267
86. 128891 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2330
87. 128912 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2351
88. 128919 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2358
89. 128987 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2426
90. 128999 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2438
91. 129006 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2445
92. 129036 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2475
93. 130538 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 815
94. 132001 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 190
95. 131454 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Chusie Trisonthi BD 39
96. 131539 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Chusie Trisonthi BD 166
97. 132756 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Anchalee Nuammee 634
98. 132802 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Anchalee Nuammee 680
99. 134098 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3563
100. 134157 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3622
101. 134222 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3656
102. 134836 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020 356
103. 134837 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020 357
104. 134838 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020 358
105. 134839 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020 359
106. 134983 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020 529
107. 134984 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020 530
108. 134985 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020 531
109. 134986 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. T. Choopan et al. 2020 532
110. 137229 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103107
111. 137230 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103185
112. 137513 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Inthamma 1021
113. 137517 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Inthamma 1101
114. 137853 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Inthamma 1437
115. 140177 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10224
116. 143027 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi et al. 5980

ปิด

QR code